Clonació disc a disc

Ya tinc el disc1 clonat al disc2 i en aquest segón arrenca la linkat però em surt en un terminal que ocupa tota la pantalla el següent missatge:
http://i61.tinypic.com/m9ov0g.jpg
Hola,

Ja havies preparat la Linkat per ser clonada? S'han de fer unes petites modificacions per tal de que el procediment surti bé.

El problema principal és que en versions antigues de la Linkat, a la Linkat edu 12.04 no passa, el sistema busca el disc dur pel seu número de serie, com s'ha canviat el disc dur i no és el mateix número de serie, no pot arrencar.

En aquesta guia s'explica els canvis que s'han de fer per realitzar una correcta clonació.
http://linkat.x…aquetes_Linkat

Salut.

Projecte Linkat
Hola!
Gràcies per la informació pero després de la següent imatge no se que modificar o com continüar:
http://i57.tinypic.com/24x29z7.png
Hola,

Pel que veig el sistema no t'identifica el segon disc com a disc sda.

Pots fer el següent:

1- Des de consola, executa l'ordre següent com a root:

Code

sudo blkid


2- El resultat d'aquesta ordre hauria de ser similar a la sortida següent:

Quote

/dev/sda1: UUID="1c787542-2dd9-49cf-8810-c95d6e488b62" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="910a6adf-f8d4-4bb6-b8a6-5325e70fc73d" TYPE="swap"
/dev/sda5: UUID="ea249228-a275-4435-ad0e-5d49e25bc7eb" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="ac58b90c-5c7f-4c64-b618-b1e8af753249" TYPE="ext4"

Com pots veure, en l'exemple tinc 4 particions.

3- Edita amb el programa gedit el fitxer fstab. Executa l'ordre següent com a root:

Code

sudo gedit /etc/fstab


4- Canvia el nom: /dev/sdaX (on X fa referència al número de partició) per:

Quote

UUID=ac58b90c-5c7f-4c64-b618-b1e8af753249


Compte que el codi UUID l'has d'emplenar amb el codi que tú has obtingut.

Així doncs, si una de les particions la tenies definida dins del fitxer fstab com a:

Quote

/dev/sda5 / ext4 acl,user_xattr 1 1


després de fer el canvi, tindrà l'aspecte següent:

Quote

UUID=ea249228-a275-4435-ad0e-5d49e25bc7eb / ext4 acl,user_xattr 1 1


5- Un cop modificat el fitxer fstab, cal fer el mateix amb el fitxer /boot/grub/menu.lst. Per fer-ho has de fer el següent. Executa l'ordre:

Code

sudo gedit /boot/grub/menu.lst


I canvies les referències a /dev/sdaX per l'UUID corresponent.

Així doncs, si el teu menu.lst tenia un aspecte semblant a aquest:

Quote

title Desktop -- openSUSE 11.4 - 3.4.3-1
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-3.4.3-1-desktop root=/dev/sda5 resume=/dev/sda2 splash=silent quiet showopts vga=0x317
initrd /initrd-3.4.3-1-desktop


Després de fer el canvi, l'entrada anterior hauria de quedar de la forma següent:

Quote

title Desktop -- openSUSE 11.4 - 3.4.3-1
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-3.4.3-1-desktop root=/dev/disk/by-uuid/ea249228-a275-4435-ad0e-5d49e25bc7eb resume=/dev/disk/by-uuid/910a6adf-f8d4-4bb6-b8a6-5325e70fc73d splash=silent quiet showopts vga=0x317
initrd /initrd-3.4.3-1-desktop


Fixa't doncs que només hem canviat /dev/sda5 i /dev/sda2 per l'UUID corresponent a ambdues particions.

D'aquesta forma, el sistema operatiu arrencarà del disc clonat independentment de l'ordre com estigui punxat a l'ordinador. De vegades m'he trobat que un lector de targetes de memòria pot alterar la nomenclatura "sda" i fer que el disc es detecti com a sdb.


Joan de GraciaEditat per jgraci25 el 08/Abr/2014 - 12:12.
No hi ha cap forma de fer els pasos que has dit amb el disc clonat?, tenim por de fer mal be el disc original.
Hola,

Bé, es tractaria d'editar els fitxers /boot/grub/menu.lst i /etc/fstab del disc clonat. Si aquest disc el tens muntat a /mnt/DISC (per exemple), a la carpeta /mnt/DISC/boot hi trobaràs el fitxer menu.lst i a /mnt/DISC/etc/ hi trobaràs el fitxer fstab.

Si vols definitivament no fer servir el disc original, no et quedarà més remei que arrencar amb una versió live per editar aquests fitxers del disc clonat. El que hauries de mirar és el tema de generar l'UUID. Potser la millor opció és la primera, és a dir, arrenca amb el disc original, executa l'ordre: blkid i apuntat l'UUID que t'ha generat per al disc clonat (entenc que serà el disc sdb). Amb l'editor gedit podràs editar els fitxers menu.lst i fstab del disc clonat (disc sdb). Un cop modificat els fitxers del disc clonat, tanca la màquina, treu el disc original i ja podràs arrencar amb el disc clonat.Joan
Tinc un CD amb el "Súper Grub".
Amb aquest no es podrien fer modificacions al disc clonat?
Hola,

A veure, hauries de mirar de poder obrir un terminal des del Super Grub Disk. De memòria no recordo si dóna aquesta possibilitat o no. El que sí que et recomano és que facis servir alguna distribució que tingui entorn gràfic per fer l'edició d'aquests fitxers (és per no haver de fer servir l'editor "vi").

L'únic dubte que em queda és el tema de la generació de l'UUID del disc ja que des de la Linkat et podrà generar un identificador que pot ser diferent del que et generi la Live CD.Joan de Gracia
El disc que estem utilitzant es el disc original, hem modificat els fitxers que vas anomenar a dalt del post i ens surt la següent informació quan entrem al ordinador.
http://i58.tinypic.com/35lavro.jpg
Una vegada donat el "yes" inicia amb normalitat, però no volem que surti dit error.
Gràcies per l'ajuda!
Aquests són els fitxers modificats:
menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Sep 9 15:45:51 CEST 2011
# THIS FILE WILL BE PARTIALLY OVERWRITTEN by perl-Bootloader
# Configure custom boot parameters for updated kernels in /etc/sysconfig/bootloader

default 2
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,0)/message
##YaST - activate

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title Linkat 4 - 2.6.31.14-0.8 (default)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.14-0.8-default root=/dev/6cceba8d-896a-4dc7-a6f8-c09ae7531f88 resume=/dev/0b68bca9-47cd-4a08-9065-56cdda7fa03c splash=silent quiet showopts vga=0x31a
initrd /initrd-2.6.31.14-0.8-default

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- Linkat 4 - 2.6.31.14-0.8 (default)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.14-0.8-default root=/dev/6cceba8d-896a-4dc7-a6f8-c09ae7531f88 showopts apm=off noresume nosmp maxcpus=0 edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 x11failsafe vga=0x31a
initrd /initrd-2.6.31.14-0.8-default

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title Linkat 4 - 2.6.31.14-0.8 (pae)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.14-0.8-pae root=/dev/6cceba8d-896a-4dc7-a6f8-c09ae7531f88 resume=/dev/0b68bca9-47cd-4a08-9065-56cdda7fa03c splash=silent quiet showopts vga=0x31a
initrd /initrd-2.6.31.14-0.8-pae

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- Linkat 4 - 2.6.31.14-0.8 (pae)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.14-0.8-pae root=/dev/6cceba8d-896a-4dc7-a6f8-c09ae7531f88 showopts apm=off noresume nosmp maxcpus=0 edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 x11failsafe vga=0x31a
initrd /initrd-2.6.31.14-0.8-pae

fstab
UUID=0b68bca9-47cd-4a08-9065-56cdda7fa03c swap swap defaults 0 0
UUID=6cceba8d-896a-4dc7-a6f8-c09ae7531f88 / ext4 acl,user_xattr 1 1
UUID=e430fb75-9765-49aa-9384-ba3e1e383330 /backup ext4 acl,user_xattr 1 2
UUID=f0c62263-f5f1-4f65-8ef5-5bdd2d56213d /boot ext4 acl,user_xattr 1 2
UUID=e5f887ac-45a2-4f92-9030-4d58459cb15b /home-local ext4 acl,user_xattr 1 2
UUID=76ffe44d-d665-42fc-a0f5-a2ce6677ebd0 /var/cache/squid ext4 acl,user_xattr 1 2
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
//192.168.0.240/alumnes /mnt/samba/alumnes cifs _netdev,credentials=/root/.smbcredentials,uid=argo,gid=users,file_mode=0666,dir_mode=0777 0 0
//192.168.0.240/programari /mnt/samba/S cifs _netdev,credentials=/root/.smbcredentials,uid=argo,gid=users,file_mode=0444,dir_mode=0555 0 0
//192.168.0.240/treball /mnt/samba/T cifs _netdev,credentials=/root/.smbcredentials,uid=argo,gid=users,file_mode=0666,dir_mode=0777 0 0
//192.168.0.240/professorat /mnt/samba/P cifs _netdev,credentials=/root/.smbcredentials-prof,uid=prof,gid=professorat,file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0Editat per botfrozen el 12/Maig/2014 - 12:39.
Hola,

Pots escriure en un terminal l'ordre:

Code

df

i enganxes el resultat?

A la meva màquina, Linkat 12.04 dóna el resultat següent:

Code

joan@Linkat-USB:~$ df

Code

S. fitxers      1K-Blocs     En ús  Lliures  %Ús Muntat a
/dev/sdb2       16209324  13171696  2191192  86% /
udev             1975012         4  1975008   1% /dev
tmpfs             397932       972   396960   1% /run
none                5120         0     5120   0% /run/lock
none             1989644       356  1989288   1% /run/shm
/dev/sdb3      220892908 165780064 43869020  80% /home

Amb això indica que la partició del sistema és /dev/sdb2 i la partició de /home està a /dev/sdb3.

El meu /etc/fstab:

Code

# / was on /dev/sdb2 during installation
/dev/sdb2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb3 during installation
/dev/sdb3 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sdb1 during installation
/dev/sdb1 none            swap    sw              0       0


Així podrem determinar on és l'error.

Joan Padró
EL resultat que ens dona quan posem df es el seguent:

primaria17@s-225-ltsp:~/Desktop> df
S. fitxers Blocs 1K En ús Lliures %Ús Muntat a
/dev/sda5 30961664 16510188 12878716 57% /
udev 990984 1524 989460 1% /dev
/dev/sda7 92888248 188104 87981468 1% /backup
/dev/sda1 505604 47162 432338 10% /boot
/dev/sda6 92888248 11811600 76357964 14% /home-local
/dev/sda8 16515496 347644 15329000 3% /var/cache/squid
//192.168.0.240/alumnes
372345216 347802008 5629084 99% /mnt/samba/alumnes
//192.168.0.240/programari
372345216 347802008 5629084 99% /mnt/samba/S
//192.168.0.240/treball
372345216 347802008 5629084 99% /mnt/samba/T
//192.168.0.240/professorat
372345216 347802008 5629084 99% /mnt/samba/P
df: «/tmp/.primaria14-ltspfs/-loop0»: S’ha denegat el permís
df: «/media/primaria14/floppy0»: S’ha denegat el permís
df: «/home-local/primaria14/.gvfs»: S’ha denegat el permís
df: «/tmp/.primaria18-ltspfs/-loop0»: S’ha denegat el permís
df: «/media/primaria18/floppy0»: S’ha denegat el permís
df: «/home-local/primaria18/.gvfs»: S’ha denegat el permís
df: «/home-local/primaria12/.gvfs»: S’ha denegat el permís
df: «/tmp/.primaria15-ltspfs/-loop0»: S’ha denegat el permís
df: «/media/primaria15/cdrom»: S’ha denegat el permís
df: «/home-local/primaria15/.gvfs»: S’ha denegat el permís
df: «/media/primaria13/floppy0»: S’ha denegat el permís
df: «/home-local/primaria13/.gvfs»: S’ha denegat el permís
df: «/tmp/.primaria13-ltspfs/-loop0»: S’ha denegat el permís
/dev/sdd1 7753728 5172192 2581536 67% /media/CANON
df: «/media/primaria12/floppy0»: S’ha denegat el permís
df: «/tmp/.primaria12-ltspfs/-loop0»: S’ha denegat el permísGracies per la ajuda que ens esteu donant
Perfecte, ara /etc/fstab, sisplau.

Gràcies

Joan Padró
Vale, he fet les modificacions que em dèieu i ja no em surt cap error, ja està tot perfecte!
Em faltava posar "disk/by-uuid/" i ja ha quedat bé, sense errors.
Moltes gràcies per l'ajuda que m'heu donat, ha anat perfecte!

Un salut!
Hola de nou!
Es que resulta que tots els problemes que em donaven ja están resolts, però a l'hora de fer la clonació, haig de redimensionar les particions per que el disc dur on vull clonar el primer disc es més petit.
Llavos una vegada feta la clonació el segón disc arrenca al menú de Lincat, però no inicia el Linux, pot ser per això?, per que es més petit que el primer disc, o sinò a que es deu això?
Hola de nou, fa pinta que és això.

Quina mida té el disc original i quina el disc on vols clonar?

Prova a reduir la mida de les particions del disc "original" amb el Gparted.

Una manera fàcil de fer-ho es des d'un Linkat 12.04 live, instal·lant el gparted des d'Aplicacions -> Eines del sistema -> Administració -> Gestor de paquets Synaptic. Un cop instal·lat apareix al mateix menú que el Synaptic, com a "Editor de particions Gparted".

Un cop obert el Gparted, veuràs el disc "original" i les seves particions, i podràs canviar les mides prement el botó dret del ratolí sobre la partició que vulguis modificar, i tries "Redimensiona/Mou". Aquest procés NO s'ha d'interrompre.

Com a seguretat, copia el fitxer fet amb el Clonezilla a un disc dur extern per poder recuperar aquesta instal·lació en aquesta màquina, per si es fes malbé.

Joan Padró
Però el problema persistirà si faig el mateix en el disc original, ja que sembla que el problema es fer les redimensions.
Hola, em pots enviar un missatge de correu a joan@caltux.net i mirem de resoldre-ho telefònicament? Crec que podem fer-ho amb el Gparted. Però cal explicar-ho "en directe".

Quan trobem la solució, ho expliquem aquí al fòrum.

Joan Padró