Servidor de comunicacions, https i gmail

Hola,

Intento permetre l'accés a gmail i https sense haver de modificar els navegadors, que és tal com se suggereix a la secció "HTTPS" de
http://linkat.x…_Comunicacions

He trobat aquesta forma:
http://grokbase…ygzrozi62nb3wa

Suggereixen l'script següent:

Code

echo abriendo puerto 443 para ips
sleep 1
for ipfilehttps in `cat /etc/rc.d/ipfile.txt`
do
echo `iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -i ${INTIF} -d
${ipfilehttps} -p tcp --dport 443 -m state --state
NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`
done


però em dóna l'error següent:

Bad argument `207.46.113.222' i totes les iP que s'indiquen al fitxer ipfile.txt que l'executable va a buscar i que conformarien una llista blanca d'IP a les qual es podia accedir.

He intentat afegir una llista blanca amb el domini gmail.com i continua sortint l'error:

"Ha fallat la connexió segura
S'ha produït un error durant la connexió a accounts.google.com.
L'SSL ha rebut un registre que excedeix la longitud màxima permesa.
(Codi d'error: ssl_error_rx_record_too_long)"

Aquest script us pot donar alguna pista com resoldre aquest problema?

Gràcies

Joan PadróEditat per joanpadro63 el 09/Gen/2012 - 13:13.
Hola Joan,

Per solucionar aquest problema s'està provant la versió 3 del Squid que permet el direccionament transparent del port 443 sense tocar la configuració del navegador. Aquesta implementació es durà a terme a la nova versió del servidor de comunicacions sobre la Linkat Edu 11.4.

Salut.

Projecte Linkat
Hola, Pablo.

Gràcies per la informació.

A veure si és possible trobar una forma de resoldre aquest problema.

Joan Padró
Hola de nou,

Estic investigant com resoldre aquest problema i poder visitar gmail, etc, i blocar https://facebook i l'ultrasuft.

Faig servir el fitxer /usr/share/lustitia/nat següent


iptables -t nat -A PREROUTING -i ${ETH_IN}+ -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
#iptables -t nat -A PREROUTING -i ${ETH_IN}+ -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128

# Evitem ultrasurf

iptables -I FORWARD -p tcp --dport 443 --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST,PSH ACK,PSH -m string --to 77 --hex-string '|16030100410100003d0301|' --algo bm -j DROP

iptables -I FORWARD -p tcp --dport 443 --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST,PSH ACK,PSH -m string --to 512 --hex-string '|00040005000a00090064006200030006001300120063|' --algo bm -j DROP

# Evitem https://facebook.com

iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 66.220.114.0/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 66.220.144.0/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.176.0/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.184.142/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.187.17/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.187.19/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.181.11/20 --dport 443 -j DROP
iptables -A FORWARD -m tcp -p tcp --dst 69.63.181.12/20 --dport 443 -j DROP


En un client Linux, el Firefox NO pot accedir a https://facebook.com, ja és això.

Un client Windows, de vegades accedeix i de vegades no, sense haver reiniciat el servidor de comunicacions, només reiniciant el client Windows, obrim el Firefox i de vegades dóna error de temps excedit, que ja és això, NO ES CONNECTA a https://facebook.com, però el reinicies i algun cop es connecta.

El mateix que l'Ultrasurf, de vegades es connecta i de vegades no, quan convindria que mai es pogués connectar.

Algun suggeriment?

Gràcies

Joan PadróEditat per joanpadro63 el 13/Gen/2012 - 17:16.
Hola Joan,

Per connectar al Facebook hi han unmunt de IP, crec jo. Si faig un ping a facebook em surt aquesta IP que no tens a la llista, per això a vegades et connecta i a vegades no, tot depèn de la IP que resolgui el DNS.

Code

ping facebook.com
PING facebook.com (66.220.149.11) 56(84) bytes of data.


Lo mateix passarà amb el ultrasurf.

Salut.

Projecte Linkat
Hola, Pablo,

Gràcies.

Joan Padró