Wiki Linkat

Servidor de Comunicacions

De Wiki Linkat

Contingut


Servidor de Comunicacions

El Servidor de comunicacions és una eina per millorar les comunicacions dels centres i l'aprofitament de recursos com per exemple múltiples routers ADSL, permet controlar i regular l'accés a la web i també té eines per la gestió dels usuaris de xarxes WiFi implementant una autenticació amb usuaris d'LDAP.
Això s'aconsegueix utilitzant eines per balancejar, moldejar i prioritzar el tràfic de xarxa, per implementar memòria cau en les connexions de xarxa, per controlar i regular l'accés HTTP i per gestionar l'autenticació d'usuaris en una xarxa WiFi entre d'altres.
Està basada íntegrament en programari lliure i utilitza de sistema base la Linkat4.

Com a característiques importants podem anomenar:

 • Control del rendiment de la xarxa a nivell de connexió:
  • Fa balanceig de càrrega entre diferents portes de sortida a Internet.
  • Permet regular els amples de banda que consumeixen els diferents serveis i protocols (moldejat per connexió).
  • Té tolerància a fallades de les portes de sortida.
 • Accelera la navegació web fent ús del proxy cache Squid:
  • Permet el filtratge de continguts web tant a HTTP com a HTTPS.
  • Es poden crear llistes blanques i llistes negres.
  • Es pot limitar l'ample de banda de la navegació web.
  • Es poden consultar estadístiques d'ús del web.
 • Té un servidor d'autenticació RADIUS (freeRADIUS) que permet utilitzar els usuaris d'un LDAP per loguejar-se a xarxes WiFi (necessita punt d'accés WiFi compatible).
 • Pot accelerar les querys DNS.

Have a lot of fun!

Requeriments de maquinari

A continuació teniu els requeriments mínims de maquinari i entre parèntesis els requeriments recomanats:

 • Pentium III 500 MHz o més potent (Recomanat Pentium 4 2.4 GHz o més, o qualsevol processador AMD64 o Intel EM64T).
 • Memòria principal: 512 MB de memòria física RAM (Recomanat 1 GB).
 • Disc dur: 20 GB d'espai a disc (es recomana tenir-ne més).
 • Targes gràfiques i de so: Estan suportades la majoria de targes modernes, resolució de 800 x 600 (Recomanat 1024 x 768 o més).
 • Possibilitat d'iniciar el sistema des d'una unitat de CD/DVD o de llapis USB per poder fer la instal·lació.
 • Dos targes de xarxa (Recomanat que acceptin velocitats de transmissió de 100/1000 mbps o superiors).

Implantació a la xarxa

Per utilitzar correctament el servidor de comunicacions cal entendre la naturalesa que té i cal situar correctament la màquina física a dins de la topologia de xarxa del vostre entorn.
El Servidor de Comunicacions té com a finalitat controlar les connexions que fan les màquines de la vostra organització cap a fora, per tant cal posar-lo entre mig. Això implica unes configuracions concretes tant de cablejat com de sistema que cal seguir fil per randa.
Com que el servidor regula les connexions en funció de l'ample de banda disponible i del cabdal que els clients demanen, és necessari que totes les connexions passin a través seu, altrament no podrà gestionar correctament els amples de banda.
Aquest esquema il·lustra com cal situar el servidor de comunicacions en una xarxa genèrica:
Topologia
Topologia
En resum, cal tenir clar i seguir els següents punts:
 • Servidor:
  • Cal connectar la interfície eth0 a la xarxa on estan els routers o gateways (Xarxa A).
  • Cal connectar la interfície eth1 a la xarxa on estan les màquines que n'han de fer ús (Xarxa B).
  • Té com a default gateway els routers o gateways (amb ruta multi-hop).
  • Enruta el tràfic cap als routers o gateways, de la Xarxa B cap a la Xarxa A.
 • Clients:
  • Han de veure el Servidor de Comunicacions com la única sortida a Internet.
  • Cal configura-los el default gateway cap a la IP de la interfície eth1 del Servidor de comunicacions.
 • Routers o Gateways:
  • No cal modificar res.
  • Es recomana que a la Xarxa A no hi hagi més màquines que les que apareixen a l'esquema.


Adminsitració del Servidor de Comunicacions Linkat Edu 11.4

Administració sel Servidor de Comunicacions

Instal·lació a una Linkat 4

Procés d'instal·lació a una Linkat 4