Wiki Linkat

VoIP

De Wiki Linkat

Telefonia IP en Linkat 3.0:


Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.

En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar voipbuster.

Nota:

http://backsla.sh/betamax

hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.


Què fa falta?


- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com - Linkat 3.0 - El programa ekiga.

Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:

Aplicacions -> Internet -> Telèfon

Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.


La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net (és una bona opció fer-ho també).

La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaSY

Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.

Per fer això cal anar a:

Edita-> Comptes

I hi afegim un compte SIP

Els paràmetres que s'han d'afegir són:

Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte) Registrador: sip.voipbuster.com Nom d'usuari: (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a l'autenticació) Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem registrat al servei Voipbuster Contrasenya: (la que hàgiu posat)

I es marca l'habilitació del compte.

Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.

Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).

Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.

Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:

http://backsla.sh/betamax

(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)

Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.