Wiki Linkat

VoIP

De Wiki Linkat

(Diferència entre revisions)
Revisió actual (11:35, 22 des 2009) (mostra codi font)
 
(Hi ha una revisió intermèdia)
Línia 1: Línia 1:
-
Telefonia IP en Linkat 3.0:
+
Telefonia IP en Linkat 3.0:  
 +
<br> Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.
-
Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.
+
<br>
-
En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar voipbuster.
+
En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar '''Voipbuster'''.  
Nota:  
Nota:  
-
http://backsla.sh/betamax
+
a
-
hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.
+
http://backsla.sh/betamax
 +
hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.
-
Què fa falta?
+
<br> '''Què fa falta?'''
-
 
+
- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com
- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com
- Linkat 3.0
- Linkat 3.0
-
- El programa ekiga.
+
- El programa ekiga.  
-
Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:
+
Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:  
-
Aplicacions -> Internet -> Telèfon
+
Aplicacions -&gt; Internet -&gt; Telèfon  
-
Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.
+
Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.  
 +
<br> La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net (és una bona opció fer-ho també).
-
La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un
+
La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaST.
-
assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net
+
-
(és una bona opció fer-ho també).
+
-
La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaSY
+
Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.
-
Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.
+
Per fer això cal anar a:
-
Per fer això cal anar a:
+
Edita-&gt; Comptes
-
Edita-> Comptes
+
I hi afegim un compte SIP
-
I hi afegim un compte SIP
+
Els paràmetres que s'han d'afegir són:  
-
 
+
-
Els paràmetres que s'han d'afegir són:
+
Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)
Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)
 +
Registrador: sip.voipbuster.com
Registrador: sip.voipbuster.com
-
Nom d'usuari:  (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a
 
-
l'autenticació)
 
-
Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem
 
-
registrat al servei Voipbuster
 
-
Contrasenya: (la que hàgiu posat)
 
-
I es marca l'habilitació del compte.
+
Nom d'usuari: (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a l'autenticació)
 +
 
 +
Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem registrat al servei Voipbuster
 +
 
 +
Contrasenya: (la que hàgiu posat)
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Image:voip.png]]
 +
 
 +
<br> I es marca l'habilitació del compte.  
-
Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a
+
Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.  
-
números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.
+
-
Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és
+
Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).  
-
gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).
+
-
Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.
+
Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.  
-
Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:
+
Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:  
-
http://backsla.sh/betamax
+
http://backsla.sh/betamax  
-
(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)
+
(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)  
Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.
Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.

Revisió actual

Telefonia IP en Linkat 3.0:


Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.


En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar Voipbuster.

Nota:

a

http://backsla.sh/betamax

hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.


Què fa falta?

- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com - Linkat 3.0 - El programa ekiga.

Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:

Aplicacions -> Internet -> Telèfon

Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.


La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net (és una bona opció fer-ho també).

La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaST.

Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.

Per fer això cal anar a:

Edita-> Comptes

I hi afegim un compte SIP

Els paràmetres que s'han d'afegir són:

Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)

Registrador: sip.voipbuster.com

Nom d'usuari: (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a l'autenticació)

Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem registrat al servei Voipbuster

Contrasenya: (la que hàgiu posat)


Image:voip.png


I es marca l'habilitació del compte.

Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.

Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).

Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.

Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:

http://backsla.sh/betamax

(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)

Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.