Wiki Linkat

VoIP

De Wiki Linkat

(Diferència entre revisions)
(Pàgina nova, amb el contingut: «Telefonia IP en Linkat 3.0: El programa que utilitzarem serà l'Ekiga i el proveïdor de telefonia IP és Voipbuster. Ekiga permet registrar-nos dins de la xar...».)
Revisió actual (11:35, 22 des 2009) (mostra codi font)
 
(Hi ha 2 revisions intermèdies)
Línia 1: Línia 1:
-
Telefonia IP en Linkat 3.0:
+
Telefonia IP en Linkat 3.0:  
 +
<br> Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.
-
El programa que utilitzarem serà l'Ekiga i el proveïdor de telefonia IP
+
<br>
-
és Voipbuster. Ekiga permet registrar-nos dins de la xarxa ekiga.net per
+
-
poder comunicar-nos entre PCs.
+
-
El que és interessant és poder utilitzar l'ordinador com si fos un
+
En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar '''Voipbuster'''.  
-
telèfon convencional i poder parlar a números de telèfon marcats com a
+
-
Free (els nacionals i moltes destinacions internacionals) de forma
+
-
gratuïta disposant de 60 minuts per fer les trucades. Per poder trucar
+
-
durant més temps, llavors us haureu de registrar i comprar crèdit. Si
+
-
pensem en el nombre de vegades que fem servir al centre el mòbil per fer
+
-
trucades personals, veureu com l'ús de telefonia IP pot fer-nos
+
-
estalviar diners.
+
-
Què ens fa falta?
+
Nota:
 +
 
 +
a
 +
 
 +
http://backsla.sh/betamax
 +
 
 +
hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.
 +
 
 +
<br> '''Què fa falta?'''
- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com
- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com
- Linkat 3.0
- Linkat 3.0
-
- El programa ekiga.
+
- El programa ekiga.  
-
Si ja ens hem registrat i disposem d'un usuari i contrasenya de
+
Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:  
-
voipbuster (de moment sense pagar per poder fer servir el servei durant
+
-
60 minuts), caldrà obrir l'ekiga que el trobarem a:
+
-
Aplicacions -> Internet -> Telèfon
+
Aplicacions -&gt; Internet -&gt; Telèfon  
-
Obrirem l'Ekiga i el configurarem. La primera vegada apareix un
+
Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.  
-
assistent que ens demana si ens volem registrar a la xarxa: ekiga.net
+
-
(és una bona opció fer-ho també).
+
-
Segurament us apareixerà la interfície en anglès. Si volem disposar de
+
<br> La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net (és una bona opció fer-ho també).
-
la interfície en català, només cal instal·lar, a través del YaST, el
+
-
paquet: ekiga-lang
+
-
Si hem passat tot l'assistent, podem configurar el compte de voipbuster
+
La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaST.
-
anant a:
+
-
Edita-> Comptes
+
Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.
-
I hi afegim un compte SIP
+
Per fer això cal anar a:
-
Els paràmetres que hem d'afegir són:
+
Edita-&gt; Comptes
 +
 
 +
I hi afegim un compte SIP
 +
 
 +
Els paràmetres que s'han d'afegir són:  
Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)
Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)
 +
Registrador: sip.voipbuster.com
Registrador: sip.voipbuster.com
-
Nom d'usuari:  (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a
 
-
l'autenticació)
 
-
Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem
 
-
registrat al servei Voipbuster
 
-
Contrasenya: (la que hàgiu posat)
 
-
I marquem l'habilitació del compte
+
Nom d'usuari: (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a l'autenticació)
 +
 
 +
Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem registrat al servei Voipbuster
 +
 
 +
Contrasenya: (la que hàgiu posat)
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Image:voip.png]]
 +
 
 +
<br> I es marca l'habilitació del compte.
 +
 
 +
Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.
 +
 
 +
Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).
 +
 
 +
Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.
 +
 
 +
Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:
-
Així doncs podrem gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a
+
http://backsla.sh/betamax
-
números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.
+
-
Finalment, només comentar que ens caldrà uns auriculars i un micròfon
+
(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)  
-
per poder parlar a través d'internet. El servei de trucada de PC a PC és
+
-
gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).
+
-
I no només podem fer trucades des del PC sinó que disposen d'un telèfon
+
Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.
-
d'accés indirecte per fer trucades des del mateix telèfon fix o mòbil.
+
-
En aquest cas, l'ús estaria més adreçat a fer trucades internacionals.
+

Revisió actual

Telefonia IP en Linkat 3.0:


Ekiga és el programa de Telefonia IP que porta Linkat. Ekiga permet interactuar amb els diferents proveïdors de telefonia IP.


En aquest cas s'explica la configuració del programa Ekiga a través d'un proveïdor com arar Voipbuster.

Nota:

a

http://backsla.sh/betamax

hi ha una llista no actualitzada de diferents proveïdors.


Què fa falta?

- Un compte a voipbuster: http://www.voipbuster.com - Linkat 3.0 - El programa ekiga.

Si ja s'ha creat un compte i per tant es disposa d'usuari i contrasenya caldrà obrir l'ekiga que es troba a:

Aplicacions -> Internet -> Telèfon

Nota: El servei de Voipbuster es pot fer servir de forma gratuïta. Cal mirar les condicions d'ús del servei.


La primera vegada que s'obre l'Ekiga, es procedeix a configurar-lo. S'obre un assistent que demana si es vol fer el registre a la xarxa: ekiga.net (és una bona opció fer-ho també).

La interfície de l'Ekiga apareix en anglès. Si es vol posar en català, caldrà instal·lar el paquet: ekiga-lang a través del gestor de paquets que porta el YaST.

Un cop ha passat l'assistent, es pot el compte de voipbuster i que s'ha triat per ilustrar l'exemple.

Per fer això cal anar a:

Edita-> Comptes

I hi afegim un compte SIP

Els paràmetres que s'han d'afegir són:

Nom: Voipbuster (és l'etiqueta del compte)

Registrador: sip.voipbuster.com

Nom d'usuari: (podem posar el mateix que per a la casella: Usuari per a l'autenticació)

Usuari per a l'autenticació: és el nom d'usuari amb el que ens hem registrat al servei Voipbuster

Contrasenya: (la que hàgiu posat)


Image:voip.png


I es marca l'habilitació del compte.

Així doncs es pot gaudir d'un servei de telefonia IP per trucar a números nacionals de forma gratuïta o bé per fer trucades internacionals.

Finalment, per fer servir el programa caldrà fer ús d'uns auriculars i un micròfon o bé fer servir un telèfon USB. El servei de trucada de PC a PC és gratuït (es comporta com si fos l'skype, etc).

Normalment, aquests serveis de VoIP disposen d'un telèfon d'accés indirecte per fer trucades a través de la línia telefònica, ja sigui des de telèfon fix o mòbil.

Nota: Una relació de companyies que ofereixen servei de VoIP la podeu trobar a:

http://backsla.sh/betamax

(Nota: es tracta d'una llista no actualitzada)

Per obternir la configuració per a Linkat cal cercar l'apartat on es proporciona la configuració per a dispositius SIP.