Wiki Linkat

Twitter des de consola

De Wiki Linkat

Revisió de 21:37, 30 març 2010; Jgraci25 (Discussió | contribucions)
(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Tot seguit us passo un shell script que he trobat per Internet i que permet interactuar amb Twitter des de consola:

#!/bin/bash
username="USUARI"
password="CONTRASENYA"
usage="Usage: twi <missatge>"
message=""
if [ $# == 0 ]
then
   echo $usage
else
   for parameter in $@
   do
      message="${message} ${parameter}"
   done
   curl -u "$username":"$password" -d status="$message" http://twitter.com/statuses/update.xml &> /dev/null
fi

Nota: cal canviar USUARI i CONTRASENYA per les dades del compte en Twitter


L'script anterior automatitza el que s'executa amb la comanda següent:

curl --basic --user _USUARI_:_CONTRASENYA_ --data status="_MISSATGE_" http://twitter.com/statuses/update.xml

Si voleu enviar un missatge directe, només cal executar des de consola la comanda següent:

curl --basic --user _USUARI_:_CONTRASENYA_ -d user="_USUARI_DESTI_" --data text="_MISSATGE_" http://twitter.com/direct_messages/new.xml