Wiki Linkat

Scratch en LTSP Linkat edu 12.04

De Wiki Linkat

Què és Scratch?

Scratch és un projecte del llenguatge de programació realitzat pel Grup Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab i dirigit per Mitchel Resnick, que s'ofereix de forma gratuita i, a més a més, està destinat, principalment, a nens i nenes. És una eina que facilita la creació d'històries interactives, jocs i animacions i compartir les pròpies creacions amb altres persones de forma online. Aquesta aplicació educativa fa que la programació sigui més atractiva i accessible per tot aquell que s'iniciï en el món de la programació. L'Scracth permet als nens explorar i experimentar amb els diferents elements que els ofereix aquest programa interactiu: fons, sons, animacions, etc. Tot això, gràcies a la senzillesa de la seva composició gràfica. A més a més, fa possible que els alumnes puguin reflexionar del seu procés durant la creació, així com: imaginar, compartir i jugar mentre que aprenen, sense gairebé adonar-se'n.

Font: Wikipedia

Puc fer funcionar Scratch des d'un terminal lleuger?

D'entrada Scratch no es pot executar des d'un terminal lleuger ja que dóna un error. Per resoldre aquest problema i poder fer executar Scratch des d'un terminal lleuger, cal editar el fitxer que fa la crida al programa Scratch i modificar-lo.

Es proposa seguir el procediment següent:


1- S'ha d'editar com amb permisos de root el fitxer /usr/bin/scratch des del mateix servidor de terminals lleugers:

gksu gedit /usr/bin/scratch

i modificar la línia que fa referència a la variable: VMOPTIONS per tal d’eliminar l’opció: -xshm


Així doncs, la línia:

VMOPTIONS="-encoding UTF-8 -vm-display-x11 -xshm -plugins /usr/lib/scratch/plugins/:$SQ_DIR/"


s'ha d'editar i ha de quedar de la forma següent:

VMOPTIONS="-encoding UTF-8 -vm-display-x11 -plugins /usr/lib/scratch/plugins/:$SQ_DIR/"

Un cop fet el canvi amb l'editor gedit es desen els canvis introduïts des de l'editor gedit. Així doncs, un cop feta la modificació, ja es podrà fer funcionar el programa Scratch.