Wiki Linkat

QCad

De Wiki Linkat

Imatge:QCadlogo.png


El QCad és un programa per al disseny assistit per ordinador (CAD), desenvolupat per RibbonSoft, que permet la representació gràfica de caràcter tècnic en 2D. És senzill d'utilitzar poc pesat i potent, si el comparem amb l'AutoCAD, però suficient per cobrir el currículum de secundària dels centres educatius.


El QCad gestiona una base de dades d'entitats geomètriques (punts, línies, arcs...), amb la que es pot operar des d'una pantalla gràfica (l'editor de dibuix) en la que es mostren aquestes entitats. La interacció de l'usuari es realitza a través de comandaments, d'edició o dibuix.

El programa permet organitzar els objectes per mitjà de capes, ordenant el dibuix en parts independents amb diferent color i grafisme. Com que és un programa orientat a la creació de plànols pot emprar per a aquest tasca els recursos tradicionals de grafisme en el dibuix, com color, gruix de línies i textures trames.

El arxius creats es guarden en format dxf, el qual permet compartir dibuixos amb altres plataformes de dibuix CAD.

Trets més característics:

 • Diferents modes de creació de línies, arcs, cercles, el·lipsis, paral·leles, angles bisectores,...
 • Format DXF (DXF 2000 i R12).
 • Moltes fonts de text CAD.
 • Dimensions en distancies, angles, diàmetres, toleràncies...
 • Emplenats sòlids i ratllats.
 • Suport complet per Capes i Blocs (Insercions).
 • Eines potents de selecció i modificació (moure, rotar, mirall, retallar, estirar...)
 • Ajustament a objectes (extrems, centres, interseccions...).
 • Consola per inserir coordenades i executar instruccions.
 • Suport per diferents unitats, incloent mètrica, imperial, graus, radians...
 • Importació i exportació de mapes de bits (JPEG, PNG, etc.).
 • Creació de fitxers PS que poden portar-se fàcilment a PDF.
 • Interfície d'usuari traduïda a múltiples idiomes: català, espanyol...Videotutorials d'exercicis amb QCad

Creació del marc i caixetí per fer servir als plànols de les eines.Primera part d'un exercici de l'alçada, planta i perfil d'una peça.Segona part de l'exercici.Adreces d'interès

MANUAL EN CATALÂ
[1]

[2]

MANUAL EN CASTELLÀ
[3]