Wiki Linkat

Programari de tractament de la imatge

De Wiki Linkat

Podem dividir aquest programari en vàries subcategories:

Dibuix vectorial

Edició d'imatges

Visualitzadors d'imatges