Wiki Linkat

Perfil blau

De Wiki LinkatContingut

Introducció

Aquest nou perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha habitualment als ordinadors dels centres. Aquesta semblança fa que els usuaris novells, o no acostumats a la Linkat, els hi sigui més fàcil la seva utilització.

També incorpora les aplicacions d'ofimàtica en línia més comunes per facilitar l'ús de la Linkat.

El tema és originari de la web: xfce-look i del repositori noobslab de launchpad.

Característiques

Les característiques principals d'aquest perfil són:

  • Entorn gràfic més conegut.
  • Enllaços a aplicacions d'ofimàtica en línia més comunes.
  • Funciona en Linkat edu 14.04 i en Linkat lleugera.

Instal·lació

Per treballar amb aquest perfil, s'ha d'instal·lar el paquet linkat-perfil-blau. Per fer-ho s'han de seguir els punts següents:


1- Calen instal·lar els paquets PlayOnLinux i Linkat-online-apps dels repositoris de la Linkat. Això es pot fer amb el gestor de paquets Synaptic o bé executant des de consola les ordres:

sudo apt-get update && sudo apt-get install playonlinux linkat-online-apps

2- S'ha de descarregar d'aquest enllaç el paquet Linkat-perfil-blau. Un cop descarregat, s'ha de fer doble clic amb el ratolí per iniciar el Centre de programari d'Ubuntu el qual permet fer la instal·lació d'aquest nou perfil.


Una vegada instal·lat el paquet, es crea automàticament l'usuari blau sense contrasenya.

Ja es pot iniciar sessió des de la pantalla d'autenticació de la Linkat.

Captures de pantalla

Perfil blau a la Linkat Lleugera14.04

 

Perfil blau a la Linkat edu 14.04