Wiki Linkat

MrPDI

De Wiki Linkat

Contingut

Introducció

Mr. PDI és la solució oferida per LliureX per fer funcionar totes les pissarres digitals interactives en GNU/Linux. Generalment, les pissarres digitals educatives necessiten un controlador (driver) perquè funcionen, tant en LliureX com en altres sistemes operatius. Aquesta aplicació intenta solucionar el problema d'haver de buscar i instal·lar els controladors que necessita la pissarra perquè funcione.


Actualment les pissarres que oficialment funcionen són les següents (entre parèntesi s'ha posat el codi que retorna l'ordre lsusb):

 • eBeam System 3 (2650:1311)
 • Smart Board 640/680 (0b8c:0001)
 • TeamBoard TM6250 (07dd:0001)
 • Promethean Activeboard(0d48:0001)
 • MultiClass (10c4:ea60)
 • IQBoard PS080 (10c4:ea60)


Nota: Si MrPDI no mostra la PDI que es té connectada a l'equipament, aquesta PDI no està suportada pel projecte.

La PDI Promethean Activeboard(0d48:0004) no està suportada pel projecte MrPDI. Per configurar aquesta PDI cal seguir les instruccions que hi ha a la wikilinkat.


A més de les anteriors també es dóna suport a les tauletes de dibuix següents:

 • Smart Slate WS200 (0b8c:0083)
 • Trust/NGS Flex Design (172f:0037)
 • Silvercrest (172f:0501)
 • Genius Mousepen (5543:0004)
 • Interwrite Mobi (078c:1005)

Preliminars

Abans de poder utilitzar l'aplicació, hem de realitzar dos passos:

 • Configurar els monitors
 • Instal·lar l'aplicació

Configuració dels monitors

Quan s'utilitza un projector amb un ordinador que ja té connectat un monitor, es dóna el problema de veure en el projector una part de l'escriptori i en el monitor una altra part. Per a solucionar-ho i poder calibrar la pissarra com correspon, hem d'obrir el menú Aplicacions -> Eines del sistema -> Preferències-> Pantalles. Una vegada fet, hem de marcar l'opció Pantalles duplicades, amb la qual cosa obtenim la mateixa imatge en ambdós.

Instal·lació

El segon pas, després d'haver configurat els monitors, és el d'instal·lar l'aplicació, tenint en compte que el nom del paquet és mrpdi-gui.

Ús de Mr. PDI

Mode gràfic

Per començar a utilitzar Mr. PDI hem d'accedir al menú Aplicacions -> Accessoris -> MrPDI, controlador múltiple PDI.

Inicialment, si no hi ha cap dispositiu connectat (PDI o tauleta) l'aplicació té aquest aspecte:

Si es connecta/encén en aquest moment qualsevol dispositiu compatible, automàticament apareix en el llistat i a partir d'aleshores es pot utilitzar.

Abans de començar hem de calibrar la pissarra; per a això polsem el botó Calibra i es mostra una pantalla en blanc amb una creu roja en el cantó superior esquerre. Per a calibrar la pissarra cal anar prement, amb el llapis de la PDI o directament sobre la pissarra, totes les creus roges que van apareixent. Una vegada s'ha fet el primer calibratge, no tornarà a aparéixer aquesta pantalla.

Després de calibrar-la, hem d'iniciar-la polsant el botó Inicia. Si, al contrari, volem detindre el funcionament de la pissarra, només cal seleccionar el dispositiu que volem detindre i polsar el botó Para.

En cas de disposar de més d'un dispositiu, per exemple es pot disposar d'una PDI i d'una tauleta a l'aula, ambdós poden conviure sense problemes. És important recalcar que no cal tornar a obrir Mr. PDI per a tindre l'altra pissarra o tauleta en funcionament.Una vegada s'ha acabat d'utilitzar la PDI, només cal que polsem el botó perquè deixe de funcionar.

Per a esborrar totes les configuracions i calibratges que s'han pogut fer amb Mr. PDI, n'hi ha prou amb esborrar el fitxer que es troba en el camí /etc/mrpdi/settings.conf. Per a això hem d'obrir un terminal (Aplicacions ->Accessoris -> Terminal) i escriure l'ordre següent:

sudo rm /etc/mrpdi/settings.conf

Mode línia d'ordres


Fins ací hem explicat el procés per a utilitzar Mr. PDI de forma gràfica, però hi ha una opció d'executar-la des de la consola, sense necessitat de polsar botons.

En la majoria dels casos només es disposa d'una PDI per aula, per la qual cosa es pot automatitzar la tasca de funcionament. Per a tindre aquesta opció disponible cal instal·lar Command line mrpditools com s'ha explicat en el punt 2.2.

Una vegada instal·lat, per a comprovar-ne el funcionament es pot obrir un terminal i escriure-hi l'ordre següent: 

sudo mrpdi-cli --help


Després d'executar l'ordre, apareixen totes les opcions disponibles, però la més interessant és l'opció auto. Si des del terminal es tecleja:

sudo mrpdi-cli --auto


Mr. PDI entra en funcionament automàtic i activa el primer dispositiu que hi troba. D'aquesta manera es pot crear un script perquè quan arranque l'ordinador, el dispositiu  ja estiga en funcionament. Açò té l'inconvenient que no es pot calibrar en el moment ni es poden apagar els dispositius que s'estan utilitzant.

Per a realitzar açò n'hi ha prou amb escriure un fitxer amb el contingut següent:

respawn
respawn limit 15 5
start on started lightdm
stop on (runlevel [06] or mrpdi-stop)
script
/usr/bin/mrpdi-cli –auto
end script


Aquest fitxer es pot anomenar, per exemple, mrpdi-auto.conf i ha d'estar situat en /etc/init. Per a això, s'ha de copiar com a administrador o amb un usuari amb privilegis d'administrador.

Informació de la Wiki del projecte Lliurex