Wiki Linkat

Lubuntu

De Wiki Linkat

Lubuntu és una distribució oficial del projecte Ubuntu que té com a lema "menys recursos i més eficiència energètica", utilitzant per a aquesta tasca l'entorn d'escriptori LXDE. El nom Lubuntu sorgeix de la combinació entre LXDE i Ubuntu

Contingut

Descàrrega de Lubuntu

La Lubuntu es pot descarregar des dels servidors d'Ubuntu o de la Linkat. La versió recomanada per descarregar és la versió de 32 bits ja que és la que requereix menys recursos de maquinari.


LUbuntu 14.04:

  • Servidors d'Ubuntu

Lubuntu 14.04.3 LTS 32bits

  • Servidors de Linkat

Lubuntu 14.04.3 LTS 32bits 


LUbuntu 16.04:

  • Servidors d'Ubuntu

Lubuntu 16.04 LTS 32bits

  • Servidors de Linkat

Lubuntu 16.04 LTS 32bits


LUbuntu 18.04:

  • Servidors d'Ubuntu

Lubuntu 18.04 LTS 64bits

Lubuntu 18.04 LTS 32bitsInstal·lació de Lubuntu

La instal·lació comença amb la selecció de l'idioma, s'ha de seleccionar Català. Si no surts automàticament, es pot seleccionar amb el botó F2.


A la pantalla següent s'ha de seleccionar la línia Instal·la el Lubuntu


S'arrencarà la instal·lació del Lubuntu.


Es torna a seleccionar l'idioma Català i es dona l'opció de llegir les notes de la versió.


La instal·lació comprova l'espai en disc i la connexió a Internet, també es dona l'opció de baixar les actualitzacions durant la instal·lació i la instal·lació del programari de tercers. Es recomana marcar-los.


A la següent pantalla es prepara el disc per la instal·lació i es pregunta si es vol esborrar tot, compartir el sistema amb un altre sistema operatiu, etc.
En aquest manual es selecciona Esborrar el disc i instal·lar Lubuntu.


Una vegada s'ha pressionat el botó Instal·la'l ara, es visualitza un missatge d'avís sobre els canvis que realitzarà el sistema.


S'ha de seleccionar el fus horari on es troba l'ordinador.


Tot seguit s'ha de seleccionar la disposició del teclat. S'ha de seleccionar Espanyol a la columna de la esquerra i Espanyol - Català (Espanya, L amb punt volant).


A la pantalla de Qui sou? s'ha d'indicar el vostre nom, el nom de l'ordinador, el nom d'usuari i les contrasenyes que es volen fer servir.

Després de fer clic al botó Continuar, la instal·lació ha de començar a copiar fitxers.

Una vegada l'instal·lador termina de copiar els fitxers necessaris, s'avisa de que la instal·lació s'ha completat. S'ha de prémer el botó Reinicia ara.

Una vegada reiniciat l'ordinador es mostra la pantalla de benvinguda i on s'ha d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya.

La instal·lació de la Linkat Lleugera es realitza a partir d'un Lubuntu, per tant el primer pas és instal·lar aquest sistema operatiu al nostre ordinador per després realitzar la "Linkatització".

Transformació a la Linkat Lleugera

Una vegada s'ha instal·lat Lubuntu, ja es pot començar amb el procés de "Linkatització".

La Linkatització es divideix en dues parts, primer s'ha d'afegir els repositoris de la Linkat i segon instal·lar el programari adient.

Afegir repositori Linkat

Per facilitar la forma d'afegir el repositori de la Linkat, s'ha desenvolupat el paquet linkat-repos. Depenent de la versió de Lubuntu que hagi instal·lada a l'ordinador, cal que seleccionis la versió de linkat-repos adient:

S'ha d'instal·lar el paquet fent clic al botó Instal·la el paquet tal com es pot veure a la imatge següent.


Una vegada instal·lat s'han de tancar les finestres.Després s'ha d'obrir un terminal des del menú d'aplicacions.Ara s'ha d'executar l'ordre linkat-repos. El teclat de la Lubuntu per defecte es troba en anglès i alguns caràcters no es troben fàcilment, per facilitar l'escriptura s'ha de fer servir el tabulador per completar les ordres o copiar i pegar l'ordre següent:

 linkat-reposEl programa comprova si es troben els repositoris de la Linkat afegits, si no es troben ens pregunta si es volen afegir al sistema, només s'ha de prémer el botó per afegir els repositoris oficials de la Linkat automàticament. L'únic requisit del programa és disposar de connexió a Internet.

Tot seguit es mostra la seqüencia de les pantalles del programa.Instal·lar programari específic

Per finalitzar la "linkatització" s'ha d'instal·lat el programari específic de la Linkat.

Per realitzar aquesta operació s'ha d'instal·lar el metapaquet linkat-lleugera. Aquesta operació es pot realitzar des de terminal amb les ordres següents:

sudo apt-get update

sudo apt-get install linkat-lleugera

Una vegada s'ha instal·lat tot el programari, ja es troba instal·la la Linkat Lleugera.Configuració dels escriptoris existents

Tots els usuaris nous que es creïn una vegada s'ha instal·lat la Linkat Lleugera ja disposaran de l'aparença de la Linkat, però els usuaris existents a l'ordinador, com ara l'usuari que ha realitzat la instal·lació, no tindran l'aspecte de la Linkat de forma automàtica, però es pot modificar fàcilment.

Aquest és l'aspecte de l'escriptori per defecte de Lubuntu.


Modificar l'escriptori d'un usuari administrador

L'usuari que realitzar la instal·lació de la Linkat Lleugera, al final del procés no disposa de l'aparença que caracteritza a la Linkat, però es pot modificar executant des de terminal l'ordre següent:

linkat-apply-skel

El programa pregunta si es vol aplicar l'entorn de la Linkat a aquest usuari, s'ha de premer el botó per aplicar-ho.

S'ha d'introduir la contrasenya de l'usuari, en aquest cas l'usuari és "suport".


Tot seguit s'ha de tancar la sessió de l'usuari perquè els canvis s'apliquin correctament o escriure l'ordre sudo reboot si l'entorn gràfic no respon.


Una vegada s'ha sortit i tornat a entrar a la sessió, l'aspecte de l'escriptori ha de ser aquest.


 

Modificar l'escriptori d'usuaris estàndard existents

Per modificar usuaris estàndard ja existents cal executar l'ordre apply-skel des d'un usuari administrador indicant el nom d'usuari i la ruta del seu directori personal.

Per exemple, si es vol modificar l'aspecte de l'usuari prof, s'ha d'executar l'ordre següent:

apply-skel prof /home/prof 

Si es vol executar l'aspecte de l'usuari infantil i el seu directori personal es troba a /home-local/infantil, s'ha d'executar l'ordre següent:

apply-skel infantil /home-local/infantil