Wiki Linkat

Linkat edu 16.04 Acces Google Drive

De Wiki Linkat

Contingut

Accés a Google Drive des de Linkat edu 16.04

Una de les novetats que incorpora la nova Linkat edu 16.04 és la possibilitat d'integrar dins de l'entorn gràfic gnome l'accés a Google Drive.


Instal·lació del paquet gnome-online-accounts

Per accedir a Google Drive primer de tot caldrà instal·lar el paquet gnome-online-accounts. Aquest paquet es pot instal·lar a través de la utilittat Synaptic ubicada al menú: Aplicacions -> Eines del sistema -> Administració -> Gestor de paquets Synaptic. Un cop obert la utilitat Synaptic, es fa la cerca del paquet: gnome-online-accounts


De forma alternativa, el paquet es pot instal·lar des de terminal.

Nota: Per obrir un terminal, s'ha de prémer de forma simultània la combinació de tecles Control Alt T


A continuació, cal escriure l'ordre següent per instal·lar el paquet corresponent:


sudo apt update
sudo apt install gnome-online-accounts


Configuració del compte en línia

El pas següent consisteix en la configuració del compte de Google per tal d'accedir al servei Google Drive.


Per configurar el compte de Google, cal executar l'ordre següent des de consola:

gnome-control-center online-accounts


S'obre una pantalla que permet afegir el compte en línia:

El tipus de comptes en línia que suporta va des de l'accés al Google Drive, Owncloud, etc:


Es marca la primera opció (Google) i es configuren les dades corresponents al correu electrònic, la contrasenya i s'autoritzen els permisos de l'aplicació a l'hora d'accedir al recursos de Google:


1)
2)
3)
4)


Tot seguit, apareix el compte de Google i el compte en línia ja es troba configurat:Accés al recurs en línia Google Drive

L'accés al Google Drive es realitza des del navegador de fitxers Nautilus. A la part esquerra del navegador de fitxers, apareix una entrada que es correspon a l'usuari de Google que s'ha utilitzatA la figura següent es mostra el contingut de Google Drive:


Els documents continguts dins de Google Drive es poden obrir amb les aplicacions locals corresponents (lectors de PDF, LibreOffice, Gimp, etc) en funció de l'extensió del fitxer. També es poden obrir els documents en línia de Google Docs ja que a l'hora de fer doble clic a sobre d'ells, s'obre el navegador amb l'adreça (URL) corresponent per editar el document. Aquest tipus de documents porten associats la icona següent: