Wiki Linkat

Instal·lació Linkat 3 PXE

De Wiki Linkat

(Diferència entre revisions)
(Instal·lació de Linkat 3 a través de xarxar mitjançant PXE:)
Revisió actual (14:24, 5 set 2009) (mostra codi font)
 
(Hi ha una revisió intermèdia)
Línia 9: Línia 9:
<br>  
<br>  
-
Per poder fer una instal·lació cal tenir una còpia del DVD de Linkat copiada en un directori i accessible a través de pàgina web. Si tenim un servidor Linkat 3 instal·lat al centre ja disposem del servei Apache (servidor web) i d'una còpia del DVD de Linkat 3 ubicada a: /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source.  
+
Per poder fer una instal·lació cal tenir una còpia del DVD de Linkat copiada en un directori i accessible a través de pàgina web. Si tenim un servidor Linkat 3 instal·lat al centre ja disposem del servei Apache (servidor web) i d'una còpia del DVD de Linkat 3 ubicada a: /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source.  
<br>  
<br>  
Línia 48: Línia 48:
</pre>  
</pre>  
I hi copiarem el fitxer pxelinux.0:  
I hi copiarem el fitxer pxelinux.0:  
-
<pre>cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot
+
<pre>cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot/.
</pre>  
</pre>  
Tot seguit crearem un fitxer de configuració (anomenat default):  
Tot seguit crearem un fitxer de configuració (anomenat default):  
-
<pre>gedit /tftpboot/pxelinux.cfg/default
+
<pre>gedit /srv/tftp/tftpboot/pxelinux.cfg/default
</pre>  
</pre>  
Dins d'aquest fitxer inclourem les lónioes següents:  
Dins d'aquest fitxer inclourem les lónioes següents:  
Línia 63: Línia 63:
   append initrd=initrd splash=silent vga=0x314 showopts install=http://192.168.0.240/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/
   append initrd=initrd splash=silent vga=0x314 showopts install=http://192.168.0.240/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/
</pre>  
</pre>  
-
Aquesta configuració fa referència a dos fitxers: linux i initrd. Aquests fitxers s'han de copiar del directori: boot/i386 del DVD de Linkat 3 o bé del repositori (en aquest cas es trobarien a: /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386  
+
Aquesta configuració fa referència a dos fitxers: linux i initrd. Aquests fitxers s'han de copiar del directori: boot/i386 del DVD de Linkat 3 o bé del repositori (en aquest cas es trobarien a: /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386  
La còpia es fa de la forma següent:  
La còpia es fa de la forma següent:  
<pre>
<pre>
cd /srv/tftpboot
cd /srv/tftpboot
-
cp /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/initrd /tftpboot/.
+
cp /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/loader/initrd /srv/tftp/tftpboot/.
-
cp /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/linux/tftpboot/.
+
cp /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/loader/linux/srv/tftp/tftpboot/.
</pre>  
</pre>  
<br> '''Arrencada PXE:'''  
<br> '''Arrencada PXE:'''  

Revisió actual

Instal·lació de Linkat 3 a través de xarxa mitjançant PXE:

La informació original es troba a: en.opensuse.org/SuSE_install_with_PXE_boot


Una forma alternativa d'iniciar la instal·lació de Linkat és a través de la xarxa fent ús de PXE (Preboot Execution Environment). Aquesta modalitat d'instal·lació permet instal·lar Linkat 3 en ordinadors que no disposin de lector de cd/dvd o bé si l'ordinador no disposa de lector de DVD, a través d'un CD que suporti arrencada PXE (p.e. CD Live de clonezilla) es pot fer la instal·lació de Linkat. Per tant, la instal·lació via PXE no requereix de cap DVD d'instal·lació ja que tot es fa a través de la xarxa i només requereix tenir el servidor Linkat 3 instal·lat. Si s'opta per arrencar a través de CD, aquest CD només és necessari en el momen