Wiki Linkat

Escriptoris Linkat

De Wiki Linkat

Contingut

Escriptoris Linkat


Què és la Linkat?

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Quines versions de Linkat hi ha?

La distribució Linkat GNU/Linux agafa Ubuntu com a base de la distribució. S'ha d'entendre Linkat com la capa educativa que es col·loca a sobre de la distribució Ubuntu. Linkat disposa de dues versions o variants. Hi ha la Linkat estàndard, basada en Ubuntu amb un entorn d'escriptori GNOME2 i la Linkat lleugera, basada la distribució LUbuntu i que té un entorn d'escriptori LXDE. La Linkat lleugera està pensada per a ordinadors amb pocs recursos (memòria RAM, CPU, etc).


Escriptoris Linkat

La Linkat disposa de dos escriptoris tal i com ja s'ha descrit anteriorment. Ara bé, es coneix amb el nom d'escriptoris Linkat un conjunt de personalitzacions de l'escriptori Linkat adaptats als diferents nivells educatius o bé especialitzat per temàtiques educatives (música, robòtica, ràdio, etc). Aquests escriptoris (o perfils d'usuaris) proporcionen una interfície gràfica a l'usuari i un recull de programes escollits degut al seu interès educatiu.

Aquests escriptoris Linkat es troben disponibles tant per a la Linkat estàndard com per a la Linkat lleugera.


Linkat estàndard

Tot seguit es mostra una captura de pantalla de la Linkat estàndard. Aquest entorn disposa de totes les eines necessàries i que el fan útil com a entorn de treball escolar. Dins d'aquest escriptori estàndard, les aplicacions són accessibles a través del menú: Aplicacions


Linkat lleugera

La Linkat lleugera porta les mateixes aplicacions que la Linkat estàndard. L'accés a les aplicacions es fa a través del botó "Linkat" ubicat a la part inferior esquerra.

Escriptoris específics

Els escriptoris específics instal·len un seguit de recursos (locals o web) per nivells educatius (escriptoris d'infantil, primària, secundària o bé adults) o bé específic com ara els de robòtica, música, ràdio, etc. Tots aquests escriptoris tenen un aspecte gràfic diferent. Tenen una personalització específica de l'escriptori i un recull d'eines ubicades a l'escriptori per tal de facilitar-ne el seu accés.


Escriptoris d'infantil, primària i secundària

Aquests escriptoris s'adapten a les diferents etapes educatives d'infantil, primària i sencundària.

Més informació a la wikilinkat


Infantil

Estàndard:

Lleuger:


Primària

Estàndard:


Lleuger:

Secundària

Estàndard:

Lleuger:

Escriptori de tecnologia i robòtica

Aquest escriptori proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a estudiants de robòtica i programació.

Més informació a la wikilinkat


Estàndard:


Lleuger:

Escriptori de música

El perfil de música és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a estudiants i professorat de música.


Més informació a la wikilinkat


Estàndard:

Lleuger:

Escriptori d'atenció a la diversitat

El perfil de diversitat és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a persones amb problemes d'accessibilitat.


Més informació a la wikilinkat


Estàndard:


Lleuger:

Escriptori d'adults

El perfil d' adults és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a la formació de persones adultes.


Més informació a la wikilinkat


Estàndard:


Lleuger:

Escriptori de ràdio

El perfil de ràdio és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinats a fomentar la ràdio escolar per Internet.


Més informació a la wikilinkat i a l'espai Ateneu


Estàndard:

Lleuger:

Escriptoris blau i web


Blau

Aquest perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha habitualment als ordinadors dels centres. Aquesta semblança fa que els usuaris novells, o no acostumats a la Linkat, els sigui més fàcil la seva utilització.


Més informació a la wikilinkat


Estàndard:


Lleuger:


Web

Aquest nou perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha als ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu ChromiumOS. Aquesta semblança fa que no hi hagi diferències significatives a nivell d'escriptori entre un dispositiu governat per ChromiumOS i aquest nou entorn.


Més informació a la wikilinkat

Estàndard:

Lleuger:

Escriptori de meteorologia(en desenvolupament)

Aquest escriptori es troba en desenvolupament i incorporarà eines i recursos d'utilitat per a l'estudi de la meteorologia.

Estàndard: