Wiki Linkat

Webmin

De Wiki Linkat

Webmin és un programa web de gestió del servidor de centre. Webmin permet gestionar diferents configuracions del servidor, la més important és la gestió d'usuaris LDAP del servidor de centre.

L'accés al Webmin és realtza des de l'enllaç següent: https://192.168.0.240:10000 (si la IP del servidor és diferent, cal omplir la URL amb la IP real del servidor):


Al mòdul de gestió d'usuaris LDAP es visualitzen els diferents usuaris i grups LDAP del sistema:

Per afegir un usuari,  s'ha de fer clic al botó Afegeix un nou ususari LDAP i omplir les dades que demanen com es veu a la imatge següent.

S'ha d'especificar els grups d'usuari principal i secundari LDAP.