Wiki Linkat

Videos Memoria Cau Squid

De Wiki Linkat

Configuració del servei de proxy per fer caché de vídeos (youtube, vimeo):

Projecte inComum: http://sourceforge.net/projects/incomum/

Versió provada: inComum.0.4RC 

Versions squid provades: squid 2.7 stable 6 (Linkat edu 11.4/opensuse 11.4 i Linkat 4/opensuse 11.2) 


Introducció:


El servei de proxy Squid no pot emmagatzemar en memòria cau els vídeos servits de forma dinàmica. El programa inComum permet al servei Squid emmagatzemar en memòria cau aquest tipus de vídeos. Així doncs, els vídeos emmagatzemats en la memòria cau es poden servir a major velocitat i es redueix el consum d'ample de banda de forma considerable.


Els dominis afectats pel programa inComum són els següents:


.youtube.com .googlevideo.com .orkut.com .ytimg.com .fbcdn.net

.googlesyndication.com .ggpht.com .media.tumblr.com .photobucket.com

.gstatic.com .bp.blogspot.com .avast.com .avg.com .vimeo.com .v.mccont.com

.blip.tv .flashvideo.globo.com .nflxvideo.net .nflximg.com

.nflximg.com.edgesuite.net .catalog.video.msn.com .mais.uol.com.br

.sourceforge.net .sdlc-esd.sun.com .javadl.sun.com .videobb.com

.modovideo.com .videolog.tv .anitube.com.br .geo.kaspersky.com
 


Procediment d'instal·lació:


1- Descarregar el fitxer inComum des de la URL: http://sourceforge.net/projects/incomum/


2- Descomprimir-la i copiar els fitxers del subdirectori inComum.

Per descomprimir i copiar els fitxer del paquet tar.gz cal executar el codi següent com a root:


Codi:

tar -zxvf inComum.0.4RC.tar.gz 

cd inComum 

cp inComum.conf /etc/squid/. 

cp inComum /usr/lib/squid/. 

chown squid:nogroup /etc/squid/inComum.conf 

chown squid:nogroup /usr/lib/squid/inComum 


3- Editar el fitxer /etc/squid/squid.conf per tal d'incloure la línia:

include /etc/squid/inComum.conf

just a la primera línia del fitxer de configuració de l'squid.


4- La configuració predeterminada del fitxer /etc/squid/inComum.conf ja és l'adequada per funcionar. Tot i així, es recomana incrementar el nombre de processos storeurl_rewrite_children i incrementar-los fins a 20:


storeurl_rewrite_children 20 


5- També s'ha de modificar la directriu: maximum_object_size del fitxer squid.conf. Aquesta directriu es pot canviar o bé des del mateix fitxer inComum.conf (opció recomenada) o bé des del fitxer /etc/squid.conf. Així doncs, si s'edita el fitxer /etc/squid/inComum.conf, la línia quedaria així:


maximum_object_size 512 MB 


aquest valor determina la mida màxima de fitxer que es desarà en caché.


6- Finalment, cal reiniciar el servei squid:


rcsquid restart