Wiki Linkat

VLab

De Wiki Linkat

Imatge:LogoVLab.png

El Vlab és una eina que simula un laboratori virtual de química que permet treballar en línia o des del programa del nostre ordinador.

Amb ell podrem realitzar tots els tipus de processos que es porten a terme en un laboratori. Disposa d'un ampli ventall d'elements, accessoris i eines, i ens ofereix la possibilitat de canviar el tipus de laboratori amb el que treballem a fi d'ajustar-lo al tipus d'experiment que anem a desenvolupar.

VLab també permet crear i modificar activitats, a més disposeu d'activitats propostes pels diferents centres educatius i entitats que col·laboren penjant-les a la xarxa.

Vlab a més ens aporta informació sobre la composició dels elements que estem utilitzant, el seu estat, temperatura, etc., i les variacions que es porten a terme en la seva estructura, temperatura, estat, etc., quan comencem a fer els experiments per tal de fer les observacions pertinents al respecte.

S'ha desenvolupat pensant en els estudiants i professors d'ESO i batxillerat interessats en la utilització i creació d'activitats en línia per l'ensenyament de la química.

Adreces d'interès:

Per treballar en línia
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php?lang=ca

Pràctiques a desenvolupar
http://pptoni.carajal.org/webquimica/laboratori%20virtual/exemple.htm

Manual en portuguès
http://www.chemcollective.org/pdf/UserGuide_br.pdf