Wiki Linkat

Unitats S, T i P - Servidor Linkat

De Wiki Linkat

ATENCIÓ: Aquestes instruccions són per a centres amb SERVIDORS LINKAT. Si el vostre centre té un servidor Windows, vegeu aquesta altra pàgina.

Els servidors Linkat exporten tres recursos:

- El recurs "programari" (unitat "S"), que és només de lectura per a la majoria d'usuaris.

- El recurs "treball" (unitat "T"), on tothom pot llegir, escriure i esborrar qualsevol fitxer.

- El recurs "professorat" (unitat "P"), on només el professorat té drets de lectura i escriptura.

Aquesta pàgina explica com connectar els ordinadors Linkat 2, 3 i 4 (modalitat autònoma) als recursos compartits d'un servidor Linkat. És important senyalar que això no implica convertir aquests ordinadors en clients: els ordinadors continuaran sent autònoms, però tindran accés a les unitats compartides del servidor.

Abans de començar...

Si esteu configurant un ordinador del catàleg d'equipaments o del projecte 1x1 distribuït per Departament d'Educació entre els mesos de maig i novembre de 2009 consulteu la pàgina Configuració de repositoris a la Linkat 3.0 OEM.

Connexió a les unitats del servidor Linkat

Per accedir a aquests recursos des d'un un ordinador amb Linkat 2, 3 o 4 es poden seguir aquests passos:

- Anar a Aplicacions - Sistema - YaST - Gestió de programari (demana la contrasenya d'administració), buscar el paquet pam_mount, marcar-lo i instal·lar-lo. S'aconsella instal·lar també el paquet samba-client, que us permetrà accedir des de la Linkat a les impressores compartides en la xarxa Windows.

- Determinar l'adreça IP del servidor Windows. Habitualment és 192.168.0.100, però pot tenir altres valors.

- Determinar si l'ordinador està funcionant amb Linkat 2 o Linkat 3 - 4. Si no n'esteu segurs feu uname -r. Si la versió de nucli que es mostra és igual o superior a 2.6.27 és que es tracta d'una Linkat 3 o 4. En cas contrari, és una Linkat 2. És bàsic tenir aquesta informació per decidir quins dels dos passos que venen a continuació s'ha d'executar.

- En els ordinadors amb Linkat 2 cal editar el fitxer /etc/security/pam_mount.conf i afegir-hi aquestes tres línies:

volume * cifs 192.168.0.100 programari ~/S uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -
volume * cifs 192.168.0.100 treball ~/T uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -
volume * cifs 192.168.0.100 professorat ~/P uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - - 

Per suposat, cal canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP del vostre servidor Linkat.

- En els ordinadors amb Linkat 3 o Linkat 4 cal editar el fitxer /etc/security/pam_mount.conf.xml i afegir aquestes tres línies a continuació del comentari "Volume definitions":

<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="programari" mountpoint="~/S" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />
<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="treball" mountpoint="~/T" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />
<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="professorat" mountpoint="~/P" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" /> 

Com en el cas anterior, recordeu que cal canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP corresponent al vostre servidor Linkat.

- En tots dos casos, Linkat 2 i 3/4, cal editar el fitxer /etc/pam.d/gdm i afegir-hi les dues línies que s'indiquen en negreta. L'ordre de les línies en aquest fitxer és important:

#%PAM-1.0
auth   include    common-auth
auth   optional    pam_mount.so use_first_pass
account include    common-account
password include    common-password
session required    pam_loginuid.so
session include    common-session
auth   optional    pam_gnome_keyring.so
session optional    pam_gnome_keyring.so auto_start
session optional    pam_mount.so

Les unitats es munten en el moment d'iniciar la sessió. El nom i la contrasenya de la sessió Linkat han de coincidir amb els del servidor. Els usuaris definits per defecte a les maquetes del Departament són "argo", "prof", "alum-01" i "super".

Les unitats apareixeran muntades al directori de l'usuari/ària i, en Linkat 3 o 4, també a l'escriptori. Si voleu desactivar la visualització de les unitats a l'escriptori aneu a Aplicacions - Sistema - Configuració - GNOME Configuration Editor, desplegueu la branca apps - nautilus - desktop i desmarqueu la casella volumes_visible.

Connexió a la biblioteca de projectes JClic del servidor Windows

El servidor Linkat té una biblioteca compartida de projectes JClic. Si voleu que els ordinadors autònoms s'hi connectin automàticament (en comptes de fer-ho al recull d'activitats JClic que porten per defecte) només cal afegir una línia més a la llista de definició de volums que heu editat abans.

A la Linkat 2 heu d'afegir aquesta línia a /etc/security/pam_mount.conf:

volume * cifs 192.168.0.100 programari/JClic/projects /usr/local/JClic/projects uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -

Si és una Linkat 3 o 4, afegiu això a /etc/security/pam_mount.conf.xml:

<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="programari/JClic/projects" mountpoint="/usr/local/JClic/projects" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />

Com abans, recordeu canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP corresponent al vostre servidor Linkat.