Wiki Linkat

UDPCast

De Wiki Linkat

Contingut


UDPcast és una eina de transferència d'arxius que pot enviar dades simultàniament a molts destins a una LAN. L'avantatge d'UDPcast sobre d'altres mètodes es troba en el fet que UDPCast utilitza multidifusió amb la qual cosa es triba el mateix temps en clonar 2 màquines que 15.

Segons la definició que es pot trobar en aquesta web:

Multicast consisteix en la transmissió d'informació a un grup de targetes en una xarxa. Broadcast consisteix en la transmissió d'informació a totes les targestes en una xarxa.

El programa UDPCast es pot descarregar des de la mateixa pàgina web del projecte i es pot trobar ja paquetitzat per a Linkat 2.x (SLES/SLED 10) i per a Linkat 3 (openSuSe 11.1):

Web del projecte: http://udpcast.linux.lu/

RPMs per a Linkat: http://software.opensuse.org/search

Es poden trobar totes les comandes del programa UDPCast a:

http://udpcast.linux.lu/cmd.html

Exemples de transmissió d'informació:

1- Transmissió i recepció d'un fitxer:

udp-sender --file Nom_del_Fitxer --portbase Numero_del_Port

udp-receiver --file Nom_del_Fitxer --portbase Numero_del_Port

I si la informació es vol enviar comprimida abans de ser enviada:

udp-sender --file Nom_del_Fitxer --portbase Numero_del_Port --pipe "gzip -c"

udp-receiver --file Nom_del_Fitxer --portbase Numero_del_Port --pipe "gzip -dc"


2- Transmissió d'una partició per desar-la en un fitxer:

Si es vol transmetre una partició (p.e. la partició desmuntada /dev/sda5) i es vol recollir en un fitxer cal executar les comandes següents:

udp-sender --file /dev/sda5 --portbase Numero_del_Port

udp-receiver --file Nom_del_Fitxer --portbase Numero_del_Port


3- Clonació d'un ordinador sencer:

En aquest cas és millor fer servir alguna de les version "Live" del programa UDPCast. Aquestes imatges es poden descarregar des de:

http://udpcast.linux.lu/bootmedia.html

Aquesta imatge Live del programa UDPCast serveix per arrencar l'ordinador que té la maqueta de la màquina que es vol clonar. A partir d'aquí, i fent ús en un altre ordinador del programa UPDCast es recull la imatge generada. La generació d'una imatge no és un requisit imprescindible ja que es poden clonar màquines sense necessitat de fer una imatge. Ara bé, és convenient disposar d'aquesta imatge.

Informació procedent de: degracia.info