Wiki Linkat

Terminals lleugers

De Wiki Linkat

Els terminals lleugers són ordinadors que treballen en connexió amb el servidor de terminals, que és qui realitza la majoria de les tasques.

No disposen de cap programari instal·lat i l'únic requisit és poder accedir al servidor a través de la xarxa per que li proporcioni el sistema operatiu, a més de poder utilitzar el programari que en ell s'executa. Es tracta doncs de màquines que tenen poca potència i no disposen de peces mòbils motiu pel qual el seu consum és tan reduït.

Aquesta opció es caracteritza per:

  • Abarateix el preu dels equipaments.
  • Important estalvi energètic.
  • Vida més llarga dels equips
  • Facilita la gestió i el seu manteniment al tenir una administració centralitzada del sistema.
  • El risc d'un mal funcionament als terminals lleugers és mínim.
  • És una solució escalable a mida que el nombre de terminals augmenta.

El preu del servidor queda aviat amortitzat per el baix cost de cadascun dels terminals.

Adreces d'interès:

Manual en català
http://download-linkat.xtec.net/d83/Linkat2_LTSP/LTSP_Linkat2.pdf
Manual en castellà
http://www.telefonica.net/web2/clientesligeros/ClientesLigeros.pdf