Wiki Linkat

TKGate

De Wiki Linkat

Imatge:LogoTKGate.png

TKGate és un editor gràfic, i també un simulador de circuits digitals, adreçat a l’alumnat de segon cicle d’ESO i batxillerat tecnològic, que suporta un ampli ventall de components digitals elementals (AND, XOR, OR...), mòduls estàndards (sumadors, multiplicadors, registres, memòries...) i transistors MOS. També permet la personalització i el disseny de mòduls complexos com una unitat aritmeticològica (ALU).

Inclou una ajuda en forma de tutorials i exemples de circuits que permet conèixer millor les funcionalitats de l’aplicació. Facilita el treball amb diferents graus de complexitat: des d’una simple demostració del funcionament de les portes lògiques fins a l’estudi d’una CPU.


Trets més característics:

  • Disseny gràfic jeràrquic de circuits mitjançant mòduls definits per l'usuari.
  • Presenta una interfície fàcil d'utilitzar.
  • Permet crear diferents enllaços per tal de moure'ns pel circuit o carregar fitxers.
  • Format dels fitxers verilog.
  • Control des de la interfície o mitjançant scripts.
  • Sis models de valors lògics.
  • Finestra gràfica de resultats de simulació.
  • Punts de control i control de simulació per rellotge.
  • Anàlisi estàtic de passos crítics.
  • Elements de circuits NMOS, PMOS, components ALU, RAM, ROMs, AND, OR, etc.Adreces d'interès:

Pàgina oficial del projecte
http://www.tkgate.org/

Manual PDF en castellà
Revista digital