Wiki Linkat

Suport

De Wiki Linkat


Si formes part del sistema educatiu

El Departament d'Ensenyament proporciona una sèrie de serveis com el servei d'atenció unificada (SAU), el manteniment de garanties i la resolució d'avaries dels equips distribuïts, la gestió remota dels equips o l'assistència periòdica de personal tècnic al propi centre o servei educatiu. Aquests serveis tenen associades diferents aplicatius per facilitar la seva gestió.

El SAU és l'entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis que proporciona el Departament d'Ensenyament. Aquest servei d'atenció a l'usuari atén o canalitza entre altres:

 • Les incidències tècniques d'equipaments, xarxes i programes informàtics del sistema educatiu.
 • El suport al treball amb les aplicacions d'ús comú dins del sistema educatiu, molt especialment en l'àmbit de gestió acadèmica.
 • La resolució de les avaries, incidències i gestions de les línies de banda ampla dotades pel Departament d'Ensenyament (Fibra òptica, ADSL, punt a punt i connexió per satèl·lit)

Comunicació amb el SAU (Cal validació de l'usuari per fer servir aquest servei):

 • Espai de suport TIC (usuari ATRI)
 • Per correu electrònic a: sau.tic@gencat.cat
 • Per telèfon: 900 82 82 82 (4)

Cal facilitar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Planta i àrea on treballeu
 • Telèfon
 • Recurs que ha deixat de funcionar
 • Si el recurs està inventariat, número d’inventari

Més informació al web d'Ensenyament

Si NO formes part del sistema educatiu

L'equip Linkat disposa d'un suport tècnic gratuït pels usuaris d'aquest sistema operatiu.

Comunicació amb l'equip Linkat:

 • Fòrums Linkat
  Aquesta és la via més utilitzada i adient, ja que les preguntes i respostes són publiques i qualsevol altra usuari les pot consultar.
 • Per correu electrònic a: linkat@xtec.cat
  En aquesta adreça de correu electrònic ens podeu fer arribar qualsevol dubte sobre la Linkat.