Wiki Linkat

Servidor de comunicacions Linkat 11.4 Lustitia Config

De Wiki Linkat

Lustitia Config

Aquest mòdul permet la configuració de l'ample de banda de les diferents sortides a Internet que disposa el centre (Routers ADSL o Fibra optica).

Image:Webmin-lustitia.png

Aquesta configuració s'aplica durant la instal·lació del Servidor de Comunicacions. Les dades que hi apareixen es troben ja predefinides i per tant només caldrà modificar-les en cas que hi hagi canvis de velocitat a la línia o bé si s'afegeix una nova línia d'accés a Internet al centre.

El Router0 és el router principal del centre (router XEBA) que té la IP 172.16.10.1. Cal assegurar que la casella de Router actiu estigui marcada.

Image:Webmin-lustitia-router0.png

El Router1 és opcional i només es farà servir en aquells centres que disposin d'una segona línia d'accés a Internet. A la imatge es pot veure com les dades relacionades amb la seva configuració ja es troben predefinides però la casella Router actiu no es troba marcada.

El programa Lustitia, a més a més de permetre combinar més d'una línia d'accés a Internet, aplica també el que s'anomena Qualitat de Servei (Quality of Service QoS en anglès). La Qualitat de Servei permet definir connexions com a preferents amb la qual cosa es reserva, en condicions de saturació de la línia, un ample de banda predeterminat per als diferents serveis prioritzats.

Com es pot veure a la figura següent, en condicions de saturació de la línia es reserva un 75% de l'ample de banda al trànsit generat al propi Servidor de Comunicacions Linkat i que correspon bàsicament a trànsit http (pàgines web), un 20% al trànsit prioritzat que prové de la xarxa del centre (connexión segures a pàgines web https, correu electrònic, etc) i el 5% restant a trànsit no prioritzat però que pot consumir ample de banda.

Image:Webmin-lustitia-router1.png