Wiki Linkat

Servidor FTP

De Wiki Linkat

Un servidor FTP és un programa especial que s'executa a un equip servidor normalment connectat a Internet (encara que pot estar connectat a d'altres tipus de xarxes, LAN, MAN, etc.). La seva funció és permetre el intercanvi de dades entre diferents servidors/clients.

Per norma, els programes servidores FTP no acostumen a encontrar-se als ordinadors personals, motiu pel qual l'usuari normalment utilitzarà el FTP per connectar-se remotament a un, i d'aquesta manera intercanviar informació amb ell.

Les aplicacions més comunes dels servidors FTP acostumen a ser l'allotjament web, en que els seus clients utilitzen el servei per pujar les seves pàgines web i els seus continguts; o com servidor de backup (copia de seguretat) dels arxius importants que poden tenir una empresa. És per aquests motius pels quals existeixen els protocols de comunicació FTP, perquè les dades es transmetin xifrades, com el SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Adreces d'interès

Com crear un servidor FTP
http://www.actiu.net/infordoc/servidors/vsftpd-pam-mysql_ca.pdf