Wiki Linkat

Serveis WEB

De Wiki Linkat

Un servei web és una col·lecció de protocols i estàndards que serveix per intercanviar dades entre aplicacions.

Diferents aplicacions de programari, desenvolupades en llenguatges de programació diferents i executades sobre qualsevol plataforma, poden utilitzar els serveis web per l'intercanvi de dades en una xarxa com Internet. Aquesta gran interacció s'aconsegueix gràcies a l'adopció d'estàndards oberts.

Les organitzacions OASIS i W3C són les responsables de l'arquitectura i reglamentació dels serveis web. Per garantir la interacció entre les diferents implementacions existeix un organisme, el WS-I, que és l'encarregat d'especificar de forma exhaustiva tots els aspectes d'aquests estàndards.

Els estàndards usats són:

  • Web Services Protocol Stack.
  • XML.
  • SOAP o XML-RCP
  • HTTP, FTP o SMTP.
  • WSDL.
  • UDDI.
  • WS-Security.

Els serveis web presenten avantatges com poden ser l'interacció entre aplicacions, fomentació de l'ús d'estàndards, aprofitament dels sistemes de seguretat firewall existents, ofereixen serveis integrats basats en serveis de diferents propietaris. Malgrat això en fer transaccions no poden comparar-se amb els estàndards oberts de computació distribuïda, ja que el seu rendiment és més baix en comparació.