Wiki Linkat

Selecció múltiple de fitxers

De Wiki Linkat

Totes les operacions sobre fitxers i carpetes, com ara copiar, moure i suprimir es poden realitzar sobre un conjunt de fitxers o carpetes i no solament sobre un únic fitxer o carpeta. Per seleccionar diversos fitxers o carpetes, es poden utilitzar diferents mètodes en funció dela vista que utilitzem (Visualitza com a icones o Visualitza com a llista). Per defecte, tenim activada la vista com a icones.

Selecció amb la vista com a icones:

Amb un requadre: S'ha de fer clic sobre el fons del panell de visualització i arrossegar. Es va definint un requadre; tots els fitxers dins del requadre se seleccionaran.

Amb el ratolí: També es poden seleccionar individualment fitxers o carpetes fent clic sobre l'element mentre es manté pressionada la tecla Maj o la tecla Ctrl.

Selecció amb la vista com a llista: En aquest cas no hi ha gaire diferència. Per seleccionar fitxers solts, s'ha d'anar seleccionant fitxers mentre es manté pressionada la tecla Ctrl. Si es volen seleccionar fitxers contigus, cal seleccionar el primer de la llista i, mantenint la tecla Maj, seleccionar l'últim de la llista. Automàticament, se seleccionaran també tots els fitxers del mig.

Per seleccionar tots els fitxers, s'ha de triar l'opció del menú de barra: Edita | Selecciona tots els fitxers o la combinació de tecles Ctrl + A