Wiki Linkat

Reproduccio DVD Linkat edu

De Wiki Linkat

Reproducció de DVDs en Linkat edu 12/14.04

Per tal de reproduir DVDs, Linkat edu 12.04 diposa de l'eina VLC. Tot i així, la reproducció de DVDs comercials requereix de la instal·lació d'un programari adicional. La instal·lació d'aquest programari s'ha de fer des de consola i cal executar l'ordre següent:


sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh


Nota: En Ubuntu 12/14.04 LTS caldrà comprovar que el paquet libdvdread4 es troba instal·lat al sistema.


Linkat edu 16.04:

En cas de disposar d'una Linkat edu 16.04, cal instal·lar el paquet següent: libdvd-pkg


Aquest paquet es pot instal·lar mitjançant el gestor de paquets Synaptic (Menú: Aplicacions-> Eines del sistema-> Administration-> Gestor de paquets Synaptic), o bé fer-ho des de terminal:


sudo apt update && sudo apt-get install libdvd-pkg