Wiki Linkat

Repositoris de programari

De Wiki Linkat

Els repositoris de programari són una eina per facilitar la instal·lació de programari a la Linkat. Els repositoris poden ser servidors online, DVD o CD i fins i tot directoris locals.

Cada versió de Linkat disposa dels seus propis repositoris on s'emmagatzema el programari. Poden haver més d'un repositori per distribució. Alguns repositoris venen configurats per defecte i altres es poden afegir com a complementaris.

Tot seguit es llisten els repositoris de les diferents versions de la Linkat.


Contingut

Linkat Edu 11.4

Repositoris bàsics

Linkat 4 Extres
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/inst-source/extres/

Linkatedu_11_4 Edu
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/inst-source/linkat4-edu/

Linkatedu_11_4 Edu Updates
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/updates/linkat4-edu/

Linkatedu_11_4 Updates
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/updates/linkat4/

Packman Repository
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/packman/openSUSE_11.4/

Updates for openSUSE 11.4
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/openSUSE_11.4/updates/

openSUSE Edu
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/openSUSE_11.4_EDU/

openSUSE-11.4-Non-Oss
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/openSUSE_11.4/inst-source/non-oss/

openSUSE-11.4-Oss
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/openSUSE_11.4/inst-source/oss/

Repositoris comunitaris

Servidor de comunicacions
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/sc/

LTSP
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/LTSP/

Mozilla
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/mozilla/

Contrib
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/openSUSE_11.4_Contrib/

VLC
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/vlc/

Wireless
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/mirrors/wireless/

Linkat 4

ATENCIÓ: Els repositoris de Linkat 4 que apunten al servidor download.linkat.gencat.cat són obsolets. Llegiu la guia per corregir la configuració dels repositoris.

Repositoris bàsics

Extres
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/inst-source/extres/

Linkat4
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/inst-source/linkat4/

Linkat4-Edu
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/inst-source/linkat4-edu/

Updates-Edu
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/updates/linkat4-edu/

Updates1
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/updates/linkat4/

Updates2
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/updates/opensuse/

Repositoris comunitaris

Mozilla
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/mozilla/

Kernel
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/kernel-opensuse-11.3/

Education
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/Education/

ATI
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/ati/

NVIDIA
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/nvidia/

PACKMAN
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/packman/

Security
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/security/

VLC
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/vlc/

Wine
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/wine/

Contrib
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/contrib/

Wireless
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/driver-wireless/

Mono
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/Mono/

Printing
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/Printing/

X11 Drivers Video
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/X11-Drivers-Video/

X11-Xorg
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/X11-XOrg/

X11-lxde
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/X11-lxde/

Archiving Backup
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/archiving-backup/

Webcam
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/drivers-webcam/

DV2
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/dv2/

GNOME Apps
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/gnome-apps/

GNOME Comunity
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/gnome-community/

GNOME Contrib
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/gnome-contrib/

Multimedia Apps
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/multimedia-apps/

Multimedia Libs
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/multimedia-libs/

Multimedia Photo
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/multimedia-photo/

Samba
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/network-samba/

Network
http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repomirror/openSUSE_11.2/network/

Substituir repositoris obsolets de Linkat4

Els repositoris que apunten cap al servidor download.linkat.gencat.cat són obsolets i s'han de modificar pels repositoris bàsics de Linkat 4.

En aquesta guia s'explicarà les diferents formes de modificar els repositoris de Linkat 4:

 • Script: Per facilitar la configuració dels repositoris i automatitzar el canvi de forma automàtica, es pot fer servir el següent script Restore_repos.sh
 1. Descarregar el script Restore_repos.sh
 2. Donar permisos d'execució a l'script amb l'ordre següent: chmod +x restore-repos.sh
 3. Executar l'script amb l'usuari root: sh restore-repos.sh


 • Text: Executant des d'una terminal i com a usuari root les ordres següents:
cd /etc/zypp/repos.d/
rm Linkat4.repo Updates1.repo Updates2.repo linkat4corp-extres.repo linkat4corp-update1.repo linkat4corp-update2.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Extres.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Linkat4-Edu.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Linkat4.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Updates-Edu.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Updates1.repo
zypper ar -f http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/repos/Updates2.repo
zypper ref


 • Gràfic: També es poden modificar els repositoris de forma gràfica amb l'eina YaST / Software Repositories. Aquesta forma de modificar és més lenta, però potser més clara per persones que no acostumen a fer servir la terminal
 1. Obrir el YaST des del menú Ordinador / YaST'

  '
 2. Obrir el mòdul Software Repositories


 3. Seleccionar els repositori amb URL download.linkat.gencat.cat i fer clic al botó Suprimeix. Repetir aquesta operació fins eliminar tots els repositoris amb URL  download.linkat.gencat.cat.

 4. Afegir els repositoris bàsics de la Linkat 4 fent clic al botó Afegeix. Introduir les URLs que es llista a l'apartat anterior Repositoris bàsics Linkat 4. Repetir aquesta operació fins afegir totes les URLs del llistat Repositoris bàsics Linkat 4.


  Afegir el nom del repositori (Diposit) i la seva URL.


  Aquest és l'aspecte que ha de tindre una vegada afegits tots els repositoris de la llista.