Wiki Linkat

Repositoris Linkat3.0

De Wiki Linkat

Llista de repositoris de Linkat 3

Descàrrega dels repositoris Linkat 3

S'ha desenvolupat un script per poder copiar els repositoris de la Linkat dins d'un servidor d'aula des d'un dispositiu USB. Cal descarregar els diferents fitxers dins d'un dispositiu USB i després executar el script que copiarà els repositoris al directori corresponent del servidor.

Ara explicarem el procediment que cal seguir.

  • Descarregar els següents fitxers i desar-los al mateix directori:

http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/copy_updates.sh http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.00 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.01 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.02 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.03 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.04 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.05 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.06 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.07 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.08 http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/repobackup/updates.tar.bz2.09

  • Dins del directori, executar les comandes:

    chmod +x copy_updates.sh
    ./copy_updates.sh