Wiki Linkat

Perfil web

De Wiki LinkatContingut

Introducció

Aquest nou perfil es caracteritza per la seva semblança a l'entorn d'escriptori que hi ha als ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu ChromiumOS. Aquesta semblança fa que no hi hagi diferències significatives a nivell d'escriptori entre un dispositiu governat per ChromiumOS i aquest nou entorn.

Característiques

Les característiques principals d'aquest perfil són:

  • Entorn gràfic més conegut.
  • Enllaços a aplicacions en línia més comunes.
  • Funciona en Linkat edu  18.04, 16.04, 14.04 i en Linkat lleugera.

Instal·lació

Per treballar amb aquest perfil, s'ha d'instal·lar el paquet linkat-perfil-web. Per fer-ho s'ha d'afegir el PPA extern ubuntuthirdparty, tot seguit us ensenyem com fer-ho.

Obre un terminal i copia i pega les ordres següents:

Linkat edu 14.04:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuthirdparty/linkat-14.04

Linkat edu 16.04:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuthirdparty/linkat-16.04

Linkat edu 18.04:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuthirdparty/linkat-18.04


S'ha de pressionar la tecla Enter per continuar i ara només s'ha d'instal·lar el paquet amb l'ordre següent:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-perfil-web


Una vegada instal·lat el paquet, es crea automàticament l'usuari web sense contrasenya.

Ja es pot iniciar sessió des de la pantalla d'autenticació de la Linkat.

Captures de pantalla

Perfil web a la Linkat Lleugera14.04

 

Perfil web a la Linkat edu 14.04