Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 18.04 electronica

De Wiki Linkat

Electrònica:

Programa
Descripció
123dcircuits
Recurs web: library.io
Bananasoft
Recurs web: banana-soft.com
DCaLab
Recurs web: dcaclab.com
Fritzing
Fritzing és una iniciativa de maquinari de codi obert que fa que l'electrònica sigui accessible com a material creatiu per a qualsevol persona.

Web: https://fritzing.org/home/
gEDA Atrribute Editor
gEDA Attribute Editor
gEDA Schematic Editor
gEDA Schematic Editor
GO-LAB
Recurs web: golabz.eu/lab/electrical-circuit-lab
gResistor
gResistor permet la identificació del codi de colors i el càlcul de resistències.

Web: https://sourceforge.net/projects/gresistor/
Kicad
Kicad és un conjunt de programes per a la creació de plaques de circuit imprès. Inclou un editor d'esquemes, una eina de disseny de PCB, eines de suport i un visualitzador en 3D per visualitzar un PCB acabat.

Web: https://kicad-pcb.org/
Logisim
Logisim és una eina educativa per al disseny i simulació de lògica digital circuits.

Web: http://www.cburch.com/logisim/
Oregano
Oregano és una aplicació GNOME per a la captura d'esquemes i impressió de circuïts electrònics.

Web: https://github.com/marc-lorber/oregano
QElectroTech Aquest programa ajuda en el disseny d'esquemes elèctics.

Web: https://qelectrotech.org/
Qucs

Qucs és un simulador de circuït integrat que disposa d'una interfície gràfica per configurar i fer simulacions d'un circuït.

Web: http://qucs.sourceforge.net/

Simulador electricitat-electrònica Recurs web: falstad.com/circuit