Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 18.04 apps mobils

De Wiki Linkat

Programació apps mòbils:Programa

Descripció

aiStarter
aiStarter forma part del paquet Appinventor i permet comunicar el navegador web amb l'emulador d'Android o bé amb el telèfon mòbil a través de cable USB.

Web: https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html
Android Studio
Android Studio és un entorn integrat de desenvolupament per a la plataforma Android.

Web: https://developer.android.com/studio/index.html
AppInventor
Recurs web: ai2.appinventor.mit.edu
Scrcpy

Scrcpy permet visualitzar i controlar dispositius Android connectats per USB a l'ordinador. Requereix activar el mode depuració de l'USB del dispositiu Android.


Web: https://github.com/Genymobile/scrcpy/blob/master/README.md

ScreenStream Android
Recurs web: ScreenStream Android