Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 18.04 Disseny estructures

De Wiki Linkat

Disseny i estructures:


Programa
Descripció
Floorplanner
Recurs web: floorplanner.com
Forces
Recurs web: pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html
LeoCAD LeoCAD és un programa de CAD que pot utilitzar-se per crear models virtuals amb "bricks" similars als que es troben en moltes joguines.

Web: https://www.leocad.org/
LibreCAD LibreCAD és una aplicació per al disseny assistit per ordinador (CAD) en dos dimensions (2D). Amb LibreCAD es poden crear dibuixos tècnics, com ara plans per a edificis, interiors, peces mecàniques i diagrames.

Web: https://librecad.org/
Loads Recurs web: pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/loads.html
Materials Recurs web: pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/materials.html
Minetest Minetest és un joc de blocs i un motor de jocs, inspirat
en Infiniminer, Minecraft i similars.

Web: https://www.minetest.net/
Shapes Recurs web: pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/shapes.html
SolveSpace

Solvespace és un programa de CAD 2D/3D paràmetric de codi obert.

Web: http://solvespace.com

Sweet Home 3D Sweet Home 3D és una aplicació de disseny d'interiors feta en Java que permet seleccionar i col·locar els mobles d'una casa en un plànol 2D i visualitzar-lo en un entorn 3D.

Web: http://www.sweethome3d.com/es/
Thingiverse Recurs web: thingiverse.com
TinkerCAD Recurs web: tinkercad.com