Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 18.04 Computacio Programacio

De Wiki Linkat

Computació i Programació:


Arduino Blocks:


Programa
Descripció
abconnector
Aplicació que connecta ArduinoBlocks a la teva placa Arduino
Arduino Blocks
Recurs web: arduinoblocks.comBitbloq:


Programa
Descripció
bitbloq
Recurs web: bitbloq.bq.com
QSSWeb2Board Launcher
QT Secure Web Socket per compilar i carregar el codi generat en línia en plaques Arduino.


mBlock:


Programa
Descripció
mBlock
Recurs web: ide.makeblock.com
mLink start
Inicia el servei mLink per connectar els dispositius a la web mBlock.
mLink stop
Atura el servei mLink per connectar els dispositius a la web mBlock.
Programació:


Programa
Descripció
Beetle Blocks
Recurs web: beetleblocks.com
Blockscad
Recurs web: blockscad3d.com
Code
Recurs web: code.org
Colab Research
Recurs web: colab.research.google.com
Colobot
Colobot
Colobot és un joc educatiu amb l'objectiu d'ensenyar la programació a través de l'entreteniment.

Web: https://colobot.info/
Geany
Geany és un entorn programació (IDE) lleuger i senzill molt útils per a la programació.

Web: https://www.geany.org/
GNS3
GNS3 és un simulador gràfic que permet la simulació de
xarxes d'àrea local complexes.

Web: https://www.gns3.com/
Gummi
Editor de LaTeX senzill.
KTurtle
Kturtle
KTurtle és un entorn de programació educativa que utilitza el TurtleScript, llenguatge de programació inspirat en Logo.

Web: https://edu.kde.org/kturtle/
Lightbot
Recurs web: lightbot.com
OpenSCAD
OpenSCAD és un programari per a la creació d'objectes CAD 3D sòlids.

Web: https://www.openscad.org/
Processing IDE
Processing
Processing és un "sketchbook" (quadern d'esbossos) per aprendre a programar dins de l'entorn de les arts visuals.

Web: https://processing.org/
Robocode
Robocode
Robocode és un joc de programació amb l'objectiu de desenvolupar un robot que lluiti contra d'altres robots en temps real.

Web: http://robocode.sourceforge.net/


Scratch:

Programa
Descripció
Scratch 1.4
Scratch és un projecte educatiu de llenguatge de programació creat pel MIT. Ofereix de forma gratuïta una eina de programació. Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir així el pensament computacional.

Web: https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/
Scratch 3

Recurs web: scratch.mit.edu

Versió en línia del programa Scratch 3.0

Scratch 3 Escriptori

Versió d'escriptori (fora de línia) del programa Scratch 3.0

Web: https://scratch.mit.edu/


Snap:


Programa
Descripció
Snap4Arduino
Recurs web: snap4arduino.rocks
Snap4Arduino Escriptori
Versió d'escriptori. Snap4Arduino és una modificació de Snap! que permet interactuar amb la majoria de les versions de plaques Arduino
Snap!

Recurs web: snap.berkeley.edu

Snap! un llenguatge de programació visual de l'estil "drag & drop". Es tracta d'una reimplementació del Scratch

Snap! Extensions Recurs web: extensions.snap.berkeley.edu

Programa
Descripció
Arduino IDE
Entorn de desenvolupament (IDE) per a plaques Arduino.

Web: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Blockly Picaxe

Blockly Picaxe és una eina visual molt potent per generar programes per als microcontroladors PICAXE.


Web: http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/

linaxepad
AXEpad és una aplicació de tipus "bloc de notes" per al desenvolupament de programes en llenguatge BASIC PICAXE.

Web: http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/AXEpad/
MakeCode Recurs web: microsoft.com/es-es/makecode
MicroBlocks

Microblocks és un nou llenguatge de programació inspirat en Scratch que s’executa directament en microcontroladors com els que incorporen les plaques micro:bit, NodeMCU i Arduino

Web: http://microblocks.fun/

OpenRoberta Recurs web: lab.open-roberta.org
Robotopia Recurs web: robotopia-x.github.io
Robotopia Presenter Recurs web: robotopia-x.github.io/#presenter
S2Bot4Scratch

És una extensió de navegador creada per PICAXE que permet controlar dispositius en temps real com ara: BBC micro:bit, PicoBoard, Sphero, Ollie, BB8, SBrick i LEGO Boost, WeDo, WeDo 2.0, NXT i EV3.