Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 18.04

De Wiki Linkat

Perfil de tecnologia i robòtica
Perfil de tecnologia i robòtica

Contingut

Introducció

El perfil de tecnologia i robòtica és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a estudiants de robòtica i programació.

El perfil robòtica es troba al paquet linkat-perfil-robotica i amb la seva instal·lació es crea automàticament l'usuari robòtica al sistema sense contrasenya. Aquest usuari disposa d'un conjunt de programes i eines en línia degudament classificades per categories al seu escriptori.

Instal·lació

Hi ha dos formes d'instal·lar el programi, només cal fer una de les dues opcions:

 • Mode gràfic: 
  Obrir des del menú Aplicacions / Eines del sistema / Administració / gestor de paquets Synaptic.
  Pressionar el botó Refresca.
  Pressionar el botó Cerca i realitzar la cerca del paquet linkat-perfil-robotica.
  Fer botó dret a sobre del resultat i seleccionar Marca per a instal·lar.
  Fer clic al botó Aplica
 • Mode text: Executar l'ordre següent:
sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-perfil-robotica 

Entorn d'escriptori

Escriptori de l'usuari robotica a la Linkat edu


Escriptori de l'usuari robotica a la Linkat lleugera


Programes

Els programes s'han organitzat en 5 categories: Computació i programació, Disseny i impressió 3D, Disseny i estructures, Electrònica i Programació apps mòbils tal i com es pot veure a la imatge següent:

A la imatge animada següent es poden veure els programes inclosos a dins de cada categoria:


Computació i programació

- Relació de programes:

Cliqueu aquí per veure els programes que hi ha a dins d'aquest apartat.


Disseny i impressió 3D

- Relació de programes:

Cliqueu aquí per veure els programes que hi ha a dins d'aquest apartat.

Disseny i estructures

- Relació de programes:

Cliqueu aquí per veure els programes que hi ha a dins d'aquest apartat.


Electrònica

- Relació de programes:

Cliqueu aquí per veure els programes que hi ha a dins d'aquest apartat.

Programació apps mòbils

- Relació de programes:

Cliqueu aquí per veure els programes que hi ha a dins d'aquest apartat.


D'altres programes instal·lats

A banda dels programes descrits anteriorment, amb el perfil de tecnologia i robòtica s'instal·len els programes següents que es troben al menú "Aplicacions":


- PlayOnLinux:

PlayOnLinux és una aplicació pensada per a la instal·lació i l'execució de programes Windows en entorns com ara GNU/Linux d'una forma senzilla. PlayOnLinux es troba dins del menú: Aplicacions - Jocs - PlayOnLinux

- Web: https://www.playonlinux.com/es/

- Tutorial sobre PlayOnLinux: https://www.youtube.com/watch?v=xul_1GhmsP8


- Gummi:

Gummi és un editor de LaTeX senzill. Treballar amb LaTeX no és una tasca senzilla per a usuaris novells. Gummi presenta una vista amb dos panells. Al panell dret es mostra la visualització del document a mesura que anem editant el document a la banda esquerra, aquest panell mostra la sintaxi de LaTeX. Al menú superior hi ha alguns accessos ràpids a funcions com ara el format de text, la inserció d'imatges i taules.


Gummi es troba dins de la carpeta: Programació i també al menú: Aplicacions - Ofimàtica - Gummi


- Web: https://github.com/alexandervdm/gummi

- Recursos sobre LaTeX:

Curs bàsic de LaTeX

La introducción no-tan-corta a LATEX 2ε


- Gedit:

Gedit és un editor de text senzill que pot fer-se servir per programar. Gedit es troba al menú: Aplicacions - Accessoris - Editor de text

En aquest enllaç es descriu com modificar l'editor de text Gedit de l'usuari Robotica per fer-lo servir com a editor de codi.


Programes Windows que s'executen des de PlayOnLinux


- Google SketchUp
Es pot instal·lar Google SketchUp des de PlayOnLinux.


- Bridge Design

Bridge Design es pot descarregar des de la URL: https://bridgecontest.org/

Un cop descarregat, la instal·lació es realitza a través de PlayOnLinux.


- Proficad, SolveElec, RCSim

Aquests tres programes es poden descarregar de la web de BananaSoft. La instal·lació i execució d'aquests programes es realitza a través de PlayOnLinux.


Tot seguit es fa una descripció d'aquests programes d'interès:


- ProfiCAD: Disseny de diagrames elèctrics, electrònics, hidràulics i neumàtics.

- Solve Elec: Edició i anàlisi de circuïts electrics de corrent contínua o alterna.

- RCSim: Simulador de circuïts resistiusProgrames i recursos web d'interès

Disseny 3D: Blocks CAD

Peces impressió 3D: http://www.thingiverse.com/thing:1557896

Impressores 3D OpenSource: Presentació