Wiki Linkat

Perfil tecnologia i robòtica 16.04

De Wiki Linkat

Perfil de tecnologia i robòtica
Perfil de tecnologia i robòtica

Contingut

Introducció

El perfil de tecnologia i robòtica és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a estudiants de robòtica i programació.

El perfil robòtica es troba al paquet linkat-perfil-robotica i amb la seva instal·lació es crea automàticament l'usuari robòtica al sistema sense contrasenya. Aquest usuari disposa d'un conjunt de programes i eines en línia degudament classificades per categories al seu escriptori.

Instal·lació

Hi ha dos formes d'instal·lar el programi, només cal fer una de les dues opcions:

 • Mode gràfic: 
  Obrir des del menú Aplicacions / Eines del sistema / Administració / gestor de paquets Synaptic.
  Pressionar el botó Refresca.
  Pressionar el botó Cerca i realitzar la cerca del paquet linkat-perfil-robotica.
  Fer botó dret a sobre del resultat i seleccionar Marca per a instal·lar.
  Fer clic al botó Aplica
 • Mode text: Executar l'ordre següent:
sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-perfil-robotica 

Entorn d'escriptori

Escriptori de l'usuari robotica a la Linkat edu


Escriptori de l'usuari robotica a la Linkat lleugera

Programes

Els programes s'han organitzat en 5 categories: Computació i programació, Disseny i impressió 3D, Disseny i estructures, Electrònica i Programació apps mòbils tal i com es pot veure a la imatge següent:
Computació i programació


- Taula resum: (es recull la correspondència entre el hardware i el software necessari per programar-les).


Placa Programa

BBC micro:bit
PicoBoard
Sphero
Ollie
BB8
SBrick
LEGO WeDo
LEGO WeDo 2.0
LEGO NXT
LEGO EV3

s2bot+snap! online/offline

s2bot+snap4arduino

s2bot+scratch2 online

Arduino

Arduino IDE

Snap4Arduino

Visualino

Picaxe

s2p+snap! online/offline

s2p+snap4arduino

s2p+scratch2 online

LinAxePad


- Relació de programes:
All can code
Recurs web: https://www.allcancode.com/web


Arduino IDE
Entorn de desenvolupament (IDE) per a plaques Arduino.

Web: https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Bettle Blocks
Recurs web: http://beetleblocks.com/run/


BQ
Recurs web: http://bitbloq.bq.com/#/bloqsproject


Code
Recurs web: https://code.org/


Colobot
Colobot és un joc educatiu amb l'objectiu d'ensenyar la programació a través de l'entreteniment.

Web: https://colobot.info/


Geany
Geany és un entorn programació (IDE) lleuger i senzill molt útils per a la programació.

Web: https://www.geany.org/


GNS3
GNS3 és un simulador gràfic que permet la simulació de
xarxes d'àrea local complexes.

Web: https://www.gns3.com/


Kturtle
KTurtle és un entorn de programació educativa que utilitza el TurtleScript, llenguatge de programació inspirat en Logo.

Web: https://edu.kde.org/kturtle/


Lightbot
Recurs web: http://lightbot.com/


Linaxepad
AXEpad és una aplicació de tipus "bloc de notes" per al desenvolupament de programes en llenguatge BASIC PICAXE.

Web: http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/


Processing
Processing és un "sketchbook" (quadern d'esbossos) per aprendre a programar dins de l'entorn de les arts visuals.

Web: https://processing.org/


Robocode
Robocode és un joc de programació amb l'objectiu de desenvolupar un robot que lluiti contra d'altres robots en temps real.

Web: http://robocode.sourceforge.net/


s2bot

S2Bot permet a Scratch i Snap! controlar diversos sistemes de robòtica en temps real. Aquests dispositius inclouen actualment BBC micro:bit, PicoBoard, Sphero, Ollie, BB8, SBrick and LEGO WeDo, WeDo 2.0, NXT i EV3. WeDo 2.0, NXT i EV3. Funciona només per a versions de 32 bits del sistema operatiu.

Per fer funcionar WeDo, cal instal·lar els paquets .deb següents: 

libhid-devlibhid0

En aquest document es mostra pas a pas com fer funcionar Scratch 2.0 online amb WeDo.

Web: http://www.picaxe.com/Teaching/Other-Software/Scratch-Helper-Apps/

Més informació: http://www.picaxe.com/docs/s2bot.pdf


s2p
S2P permet que els programes fets per a microcontroladors PICAXE s'executin i es provin en temps real utilitzant Scratch, interactuant amb les entrades i sortides.

Web: http://www.picaxe.com/Teaching/Other-Software/Scratch-Helper-Apps/


Scratch
Scratch és un projecte educatiu de llenguatge de programació creat pel MIT. Ofereix de forma gratuïta una eina de programació. Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir així el pensament computacional.

Web: https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/


Scratch2

Versió online del Scratch 2.0

Web: https://scratch.mit.edu/


Snap4Arduino
Snap4Arduino és una modificació del llenguat de programació visual Snap! i que permet interactuar amb gairebé totes les versions de les plaques Arduino.

Web: http://snap4arduino.org/


Snap!

Snap! un llenguatge de programació visual de l'estil "drag & drop". Es tracta d'una reimplementació del Scratch.

Recurs web: http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html


Visualino
Entorn de programació visual per a Arduino.

Web: http://www.visualino.net/index.es.html


Disseny i impressió 3D


- Relació de programes:
3DTin
Recurs web: http://www.3dtin.com/


Blender
Blender és una suite 3D integrada per al modelatge, animació, renderització, post-producció i creació interactiva i reproducció (jocs).

Web: https://www.blender.org/


Cura
Cura és el programa que s'utilitza per imprimir en impressores 3D. Cura permet convertir fitxers STL que contenen el disseny 3D en peces físiques impreses.
Web: https://ultimaker.com/

Recursos: https://ultimaker.com/en/resources/manuals


FreeCAD
FreeCAD és una aplicació lliure de disseny assistit per computador en tres dimensions (3D).

Web: http://www.freecadweb.org/?lang=es_ES


Home by me
Recurs web: https://home.by.me/es/


K-3D
K-3D és un programa de modelatge i animació 3D. Aquest programa combina connectors flexibles amb una arquitectura de visualització la qual cosa fa que K-·D sigui una eina versàtil i potent per als artistes.

Web: http://www.k-3d.org/


OpenSCAD
OpenSCAD és un programari per a la creació d'objectes CAD 3D sòlids.

Web: http://www.openscad.org/


Thingiverse
Recurs web: https://www.thingiverse.com/


TinkerCAD
Recurs web: https://www.tinkercad.comDisseny i estructures


- Relació de programes:
Floorplanner
Recurs web: https://www.floorplanner.com/


Forces
Recurs web: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html


LeoCAD
LeoCAD és un programa de CAD que pot utilitzar-se per crear models virtuals amb "bricks" similars als que es troben en moltes joguines.

Web: https://www.leocad.org/


LibreCAD
LibreCAD és una aplicació per al disseny assistit per ordinador (CAD) en dos dimensions (2D). Amb LibreCAD es poden crear dibuixos tècnics, com ara plans per a edificis, interiors, peces mecàniques i diagrames.

Web: http://librecad.org/cms/home.html


Loads
Recurs web: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/loads.html


Materials
Recurs web: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/materials.html


Minetest
Minetest és un joc de blocs i un motor de jocs, inspirat
en Infiniminer, Minecraft i similars.

Web: http://www.minetest.net/


Phun
Phun és un joc gratuït on es pot jugar amb la física.

Web: http://www.algodoo.com/


Shapes
Recurs web: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/shapes.html


Sweet Home 3D
Sweet Home 3D és una aplicació de disseny d'interiors feta en Java que permet seleccionar i col·locar els mobles d'una casa en un plànol 2D i visualitzar-lo en un entorn 3D.

Web: http://www.sweethome3d.com/es/


Thingiverse
Recurs web: https://www.thingiverse.com/


TinkerCAD
Recurs web: https://www.tinkercad.com/

Electrònica

123dcircuits
Recurs web: https://circuits.io/


Bananasoft
Recurs web: http://banana-soft.com/los-3-mejores-programas-gratis-para-ingenieros-y-t%C3%A9cnicos-electricistas


DCACLab
Recurs web: http://dcaclab.com/


Eeschema
Eeschema forma part del programa Kicad. Eeschema és un editor d'esquemes.

Web: http://kicad-pcb.org/


Fritzing
Fritzing és una iniciativa de maquinari de codi obert que fa que l'electrònica sigui accessible com a material creatiu per a qualsevol persona.

Web: http://fritzing.org/


gEDA Attribute Editor
gEDA Attribute Editor


gEDA Schematic Editor
gEDA Schematic Editor


Gerbv Gerber File Viewer
Gerbv Gerber File Viewer


Gerbview
Gerbview forma part del programa Kicad.

Web: http://kicad-pcb.org/


GO-LAB
Recurs web: http://www.golabz.eu/lab/electrical-circuit-lab


gResistor
gResistor permet la identificació del codi de colors i el càlcul de resistències.

Web: https://sourceforge.net/projects/gresistor/


KiCad
Kicad és un conjunt de programes per a la creació de plaques de circuit imprès. Inclou un editor d'esquemes, una eina de disseny de PCB, eines de suport i un visualitzador en 3D per visualitzar un PCB acabat.

Web: http://kicad-pcb.org/


Logisim
Logisim és una eina educativa per al disseny i simulació de lògica digital circuits.

Web: http://www.cburch.com/logisim/


Oregano
Oregano és una aplicació GNOME per a la captura d'esquemes i impressió de circuïts electrònics.

Web: https://github.com/marc-lorber/oregano


Pcb Calculator
Pcb Calculator


Pcbnew
Editor PCB integrat dins del paquet KiCad.

Web: http://kicad-pcb.org/


QElectroTech
Aquest programa ajuda en el disseny d'esquemes elèctics.

Web: http://qelectrotech.org


Qucs
Qucs és un simulador de circuït integrat que disposa d'una interfície gràfica per configurar i fer simulacions d'un circuït. Web: http://qucs.sourceforge.net/


Simulador electricitat-electrònica
Recurs web: http://www.falstad.com/circuit/

Programació apps mòbils


- Relació de programes:
aiStarter
aiStarter forma part del paquet Appinventor i permet comunicar el navegador web amb l'emulador d'Android o bé amb el telèfon mòbil a través de cable USB.

Web: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html


Android-studio
Android Studio és un entorn integrat de desenvolupament per a la plataforma Android.

Web: https://developer.android.com/studio/index.html

AppInventor

App Inventor és una plataforma de Google Labs per crear aplicacions (apps) per al sistema operatiu Android. De forma visual, l'usuari pot anar enllaçant un seguit de blocs per crear l'aplicació.

Recurs web: http://appinventor.mit.edu/explore/


D'altres programes instal·lats

A banda dels programes descrits anteriorment, amb el perfil de tecnologia i robòtica s'instal·len els programes següents que es troben al menú "Aplicacions":


- PlayOnLinux:

PlayOnLinux és una aplicació pensada per a la instal·lació i l'execució de programes Windows en entorns com ara GNU/Linux d'una forma senzilla. PlayOnLinux es troba dins del menú: Aplicacions - Jocs - PlayOnLinux

- Web: https://www.playonlinux.com/es/

- Tutorial sobre PlayOnLinux: https://www.youtube.com/watch?v=xul_1GhmsP8


- Gummi:

Gummi és un editor de LaTeX senzill. Treballar amb LaTeX no és una tasca senzilla per a usuaris novells. Gummi presenta una vista amb dos panells. Al panell dret es mostra la visualització del document a mesura que anem editant el document a la banda esquerra, aquest panell mostra la sintaxi de LaTeX. Al menú superior hi ha alguns accessos ràpids a funcions com ara el format de text, la inserció d'imatges i taules.


Gummi es troba dins del menú: Aplicacions - Ofimàtica - Gummi


- Web: https://github.com/alexandervdm/gummi

- Recursos sobre LaTeX:

Curs bàsic de LaTeX

La introducción no-tan-corta a LATEX 2ε


- Gedit:

Gedit és un editor de text senzill que pot fer-se servir per programar. Gedit es troba al menú: Aplicacions - Accessoris - Editor de text

En aquest enllaç es descriu com modificar l'editor de text Gedit de l'usuari Robotica per fer-lo servir com a editor de codi.


Programes Windows que s'executen des de PlayOnLinux


- Google SketchUp
Es pot instal·lar Google SketchUp des de PlayOnLinux.


- Bridge Design

Bridge Design es pot descarregar des de la URL: https://bridgecontest.org/

Un cop descarregat, la instal·lació es realitza a través de PlayOnLinux.


- Proficad, SolveElec, RCSim

Aquests tres programes es poden descarregar de la web de BananaSoft. La instal·lació i execució d'aquests programes es realitza a través de PlayOnLinux.


Tot seguit es fa una descripció d'aquests programes d'interès:


- ProfiCAD: Disseny de diagrames elèctrics, electrònics, hidràulics i neumàtics.

- Solve Elec: Edició i anàlisi de circuïts electrics de corrent contínua o alterna.

- RCSim: Simulador de circuïts resistiusProgrames i recursos web d'interès

Disseny 3D: Blocks CAD

Peces impressió 3D: http://www.thingiverse.com/thing:1557896

Impressores 3D OpenSource: Presentació