Wiki Linkat

Perfil de música 18.04 editors sequenciadors

De Wiki Linkat

Editors i seqüenciadors:

Image:1804-musica-01.png


Programa
Descripció
Ardour5
Ardour és un programa d'enregistrament multipista d'àudio i midi a disc dur de codi obert i distribuït sota llicència GPL.

Generalment és usat com un entorn de masteritzat d'àudio, encara que les seves potencialitats van molt més enllà, ja que és un estudi d'enregistrament digital sofisticat.


Web: www.ardour.org
Audacity
Audacity és un editor d'àudio multipista. Està dissenyat per facilitar la gravació, reproducció i edició d'àudio digital.

Web: https://www.audacityteam.org/
Chordify Recurs web: chordify.net
Hydrogen Hidrogen és una caixa de ritmes avançada. El seu principal objectiu és portar la programació de ritmes basada en patrons de forma senzilla i intuïtiva.

Web: http://hydrogen-music.org/
Impro-visor Impro-Visor és un programa de notació musical dissenyat per ajudar als músics de jazz a composar y escoltar "solos" semblants als que ells mateixos podrien improvitzar, tot i que l'ampliació de la biblioteca d'estils ho ha extès més enllà del jazz, semblant-se més al que es coneix com a Band in a Box.

Web: https://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/improvisor/
JamStudio Recurs web: JamStudio.com
LinuxBand LinuxBand és una interfície gràfica d'usuari per a MMA (Musical MIDI Accompaniment). Escriu els acords i el programa crearà un acompanyament musical.

Web: http://linuxband.org
LMMS LMMS és una alternativa lliure als programes comercials. L om ara FL Studio. LMMS treballa amb sintetitzadors, mostres d'àudio (samplers) i canals MIDI. És compatible amb teclats MIDI i amb connectors LADSPA i VST.

Web: lmms.io
MusE MusE és un seqüenciador per a instruments MIDI i àudio amb capacitats de gravació i edició. Muse pretén ser un estudi virtual multipista per a Linux.

Web: https://muse-sequencer.github.io/
Rosegarden Rosegarden és un seqüenciador professional d'àudio i MIDI, editor de partitures i entorn general per a l'edició i composició de música. Rosegarden no incorpora cap sintetitzador per la qual cosa requereix d'un sintetitzador MIDI hardware o bé software com ara FluidSynth o Timidity.

Web: https://www.rosegardenmusic.com/
Soundtrap Recurs web: soundtrap.com