Wiki Linkat

Perfil de música 18.04 control audio

De Wiki Linkat

Control de l'àudio:

Image:1804-musica-04.png


Programa
Descripció
Control del volum del PulseAudio
Control de volum del sistema PulseAudio
JACK Keyboard
Teclat MIDI virtual.
JACK Rack Rack d'efectes per al sistema d'àudio JACK
QasConfig Configurador del sistema ALSA
QjackCtl

Aplicació per controlar el servei de so JACK

Ubuntu Studio Controls
Eina per configurar la instal·lació d'Ubuntu Studio per a àudio en temps real.