Wiki Linkat

OpenOffice.org Math

De Wiki Linkat

Imatge:Mathlogo.png

OpenOffice.org Math és una eina que ens facilita la creació i edició de fórmules, similar al Microsoft Equation Editor. En aquest aspecte no ens hem de confondre, donat que el Math no és una eina de càlcul sinó simplement una eina per la crear i editar fórmules.

Les fórmules creades amb aquesta aplicació poden ser emprades dins d'altres documents d'OpenOffice.org.

Disposa d'una amplia selecció d'operadors, símbols científics, expressions...per tal de crear qualsevol operació matemàtica com sumes, potències, integrals, matrius, equacions...

Permet exportar els arxius a format PDF

Adreces d'interès:

Pàgina oficial en anglès
http://www.openoffice.org/product/math.html

Manual en català
http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html509/ch22.html

Manual en castellà
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOMath/Math.pdf