Wiki Linkat

OpenOffice.org Base

De Wiki Linkat

Imatge:Baselogo.png

OpenOffice.org Base és una aplicació que s'encarrega de crear i gestionar bases de dades. Forma part de la suite d'ofimàtica OpenOffice.org des de la versió 2. És comparable amb el programari Microsoft Access.

Base integra la manipulació de base de dades amb l'OpenOffice.org (permet treballar des del Writer i/o Calc amb les bases de dades). Amb Base és possible crear i modificar taules, formularis, consultes i informes bé sigui fent servir el sistema gestor de bases de dades HSQL que s'inclou amb el programa o bé sigui emprant qualsevol altre. L'aplicació proporciona diferents assistents, vistes de disseny, i vistes en mode SQL.

Les dades emmagatzemades en les taules es poden utilitzar com a dades d'entrada per a Writer (enviaments de correus, creació de cartes), Calc (creació de fórmules, gràfiques, etc.).

OpenOffice.org pot treballar amb diversos sistemes de gestió de bases de dades (SGBD) i interfícies de connexió (MySQL, dBase, text, LDAP, ADO, ODBC, JDBC, etc.).

Adreces d'interès:

Pàgina oficial del projecte
http://dba.openoffice.org/

Manuals en català
http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/html509/ch21.html
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle7programarilliure.598.pdf

Manual en castellà
http://tutorialopenofficebase.wordpress.com/