Wiki Linkat

Mimio

De Wiki Linkat

Tot seguit s'explica el procediment per instal·lar les pissarres Mimio a la Linkat

Contingut

Instal·lació a una Linkat edu 12.04

Article de Josep Mª Sardà - Pàgina de Tecnocat

Tot seguit explico que s'ha de fer per instal·lar la Mimio en una Linkat edu 12.04.

Descarreguem des de la pàgina oficial Mimio i obrim un terminal a la carpeta que hem fet la descàrrega.

Al fer la instal·lació ho he fet des d'un terminal, descarregant el fitxer a una carpeta, i des de la mateixa:

sudo dpkg -i [nom_paquet]

Comença a desempaquetar i ens trobem que es queixa d'unes dependències, no troba: libfakekey0, libjpeg62, xaw3dg, xsltproc, xvkbd.

Per solucionar això hem de forçar la instal·lació amb l'ordre següent

sudo apt-get -f install

Comprova les dependències que té pendents i ens demana confirmació que volem realment fer la instal·lació:

S'ha d'obtenir xxx kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran xxxx kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? 

Acceptem amb la tecla S i veiem com comença la instal·lació i segueix amb la instal·lació de la mimio.

Encara ens calen un parell de modificacions. Primer crearem l'enllaç a la llibreria. En un terminal:

Anem a la carpeta de les llibreries:

cd /lib/i386-linux-gnu/

Fem l'enllaç simbòlic:

ln -s libudev.so.0.13.0 libudev.so.1

Per acabar hem de comprovar que la carpeta que es crea a l'usuari tingui els permisos correctes:

Anem a la carpeta de l'usuari:

cd ~/

Comprovem els permisos

ls -la 

sortirà el llistat i busquem la carpeta .mimio, si te permisos de root, els hi canviem per els de l'usuari, posaré l'exemple suposant que és admin.

chown admin -R .mimio
chgrp admin -R .mimio

ara ja ho tenim tot apunt per posar en funcionament la mimio


Instal·lació Linkat edu 11.4

Article de Josep Mª Sardà - Pàgina de Tecnocat

Pasos a seguir per fer la instal·lació de la mimio (Pissarra digital interactiva), a la linkat, que serien similars en ubuntu i en fedora.

Primer hem de descarregar el programa de internet. El trobem a la pàgina oficial de Mimio.. Si no ens surt en castellà, el podem trobar a un menu a la dreta.

Tot seguit anem a descàrregues.

Image:Mimio0.png

Aqui ens explicarà que hi ha diferents versions entre elles una per linux.

Image:Mimio1.png

Tot seguit ens diu que pèr linux, ha preparat instal·lacions per diferents distribucions, entre les que trobem OpenSuse, que es la base de la nostra Linkat.

Image:Mimio2.png

Triarem fer la descàrrega i el primer que ens demana és que ens identifiquem, nom, cognoms i un correu electrònic.

Image:Mimio3.png

Un cop identificats, ja podem clicar a sobre de OpenSuse, per fer la descàrrega del programa.

Image:Mimio4.png

Com es pot instal·lar a més d'un lloc es convenient desar el fitxer al nostre ordinador.

Image:Mimio5.png

Tot seguit buscarem el fitxer desat al nostre ordinador i començarem la instal·lació, efectuant doble clic a sobre del fitxer mateix. Cal tenir privilegis d'administrador per fer la instal·lació ja que ens demanarà la contrasenya de root.

Image:Mimio6.png

Comença la instal·lació

Image:Mimio7.png

A mitja instal·lació ens torna demanar la contrasenya de l'administrador.

Image:Mimio8.png

Acabada la instal·lació ja tenim les aplicacions disponibles a dins del menú de minio. Pot ser que a la primera execució ens demana que la connectem, o bé que introduïm un número de sèrie. Un cop fet ja tenim el programa disponible i no ens el torna demanar mai més.

Image:Mimio9.png

Vídeo de suport


CONFIGURACIÓ DEL FLASH PLAYER

Alguns documents fan servir objectes incrustats fets amb Adobe Flash. Per aconseguir que aquests objectes es visualitzin correctament cal afegir un element a la llista de connectors del Firefox. Això s'aconsegueix executant aquestes dues ordres des d'una consola:

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/browser-plugins/libflashplayer.so ~/.mozilla/plugins

La primera línia crea el directori ".mozilla/plugins" en cas que no existeixi. La segona línia crea un enllaç a la ubicació del complement Adobe Flash, per tal que el programari de la pissarra digital pugui localitzar-lo.

Atenció: Aquesta operació afecta només l'usuari/ària actual, i caldrà repetir-la per a cada un dels usuaris de l'ordinador que hagin de fer servir el programari Mimio.