Wiki Linkat

Música i configuració midi a la Linkat 3

De Wiki Linkat

Atenció: Aquest article fa referència a la Linkat 3.0. Si busqueu informació sobre la Linkat 2.0 consulteu la pàgina Música i configuració midi a la Linkat 2.

Contingut

Què és el MIDI?

El MIDI (Musical Instrument Digital Interface) és un format estàndard que permet codificar digitalment les partitures musicals. La informació generada en tocar un instrument MIDI o en escriure en un editor musical es pot emmagatzemar en fitxers del tipus Standard MIDI File. Aquests fitxers poden portar les extensions "mid", "midi", "kar" o "smf", entre altres. La informació continguda en un fitxer MIDI es pot fer servir per a representar visualment una partitura musical a la pantalla, o per a convertir-la en so.

El dispositiu encarregat d'interpretar la informació MIDI i convertir-la en so s'anomena sintetitzador MIDI. Hi ha tres tipus diferents de sintetitzadors:

- Aparells externs (un teclat o un mòdul de so)

- Un component específic de la targeta de so (per exemple, alguns models que incorporen el xip EMU)

- Un programari específic de síntesi de so, com ara el Timidity++ que la Linkat incorpora de sèrie.

Per a escoltar un fitxer MIDI necessitarem un sintetitzador que estigui funcionant, així com un programa reproductor, com ara el KMid.

Per escriure música podem fer servir un seqüenciador o un programa d'edició de partitures, com ara el Rosegarden, el Musescore, l'Hydrogen o el MusicTime.

Configuració del MIDI a la Linkat 3

Les instruccions que venen a continuació tenen com a objectiu comprovar el funcionament del sintetitzador Timidity++, configurar el programa Rosegarden per tal que en faci ús, configurar el reproductor Kmid i, opcionalment, instal·lar també el MusicTime.

Configuració del TiMidity++

Per provar com sona el Timidity++ proveu a descarregar un parell de fitxers MIDI de prova. A Internet en trobareu molts, com ara aquest o aquest altre.

Per provar com sonen obriu una consola (Aplicacions - Sistema - Terminal - Terminal del GNOME) i feu:

> timidity nomdelfitxer 

Podeu interrompre la interpretació en qualsevol moment amb Ctrl+C.

Observeu que la qualitat del so no és massa bona, i que hi ha pocs timbres diferents. De fet, només sonen pianos, guitarres, baixos i alguna percussió. Això és degut a que el banc de sons que porta per defecte el TiMidity++ és molt senzill. Si volem obtenir una bona reproducció ens caldrà afegir-li un banc de sons més complet. A Internet podem trobar molts fitxers de tipus “Soundfont”. N'hi ha que contenen només alguns instruments, i altres que porten una orquestra sencera. N'hi ha de comercials i de lliures. Entre aquests darrers, n'hi ha un de molt bona qualitat anomenat “MusicaTheoria”, que conté tota la gama d'instruments suportada per l'estàndard General MIDI.

Per a instal·lar el banc de sons MusicaTheoria descarregueu el fitxer MusicaTheoriaV2.zip (26 MB). Quan el tingueu haureu de fer-vos root en una consola i extreure el seu contingut al directori del TiMidity++:

> su -p
Password: Entreu la contrasenya d'administració 
# unzip -d /usr/share/timidity MusicaTheoriaV2.zip 

Tot seguit editem el fitxer de configuració del Timidity:

# gedit /usr/share/timidity/timidity.cfg 

Heu de comentar les dues línies "source" de la configuració actual (amb “#”) i afegir-hi una referència al "soundfont" MusicaTheoria. Ha de quedar així:

#source piano+guitar.cfg 
#source drums.cfg 
soundfont /usr/share/timidity/MusicaTheoriaV2.sf2 

Enregistreu el fitxer, tanqueu l'editor de text, reinicieu el Timidity i proveu ara com sonen els fitxers de mostra:

# rctimidity restart
# timidity nomdelfitxer 

Noteu la diferència?

A la Linkat 3 el sintetitzador Timidity++ s'engega per defecte en iniciar l'ordinador, i es troba sempre a punt per a donar servei a les aplicacions que ho requereixin. També hi ha l'ordre rctimidity, que us permet comprovar l'estat del servei, aturar-lo o reiniciar-lo.

D'altra banda, el mòdul del YasT anomenat Editor /etc/sysconfig us permet ajustar alguns paràmetres de funcionament del TiMidity++.

Image:YastSysConfig01.png

A la branca Hardware - Soundcard trobareu els paràmetres relacionats amb el funcionament del TiMidity++. En concret, les variables TIMIDITY_BUFFERS i TIMIDITY_BUFFER_FRAGMENTS poden resultar útils per ajustar el rendiment i la qualitat del sintetitzador en ordinadors amb prestacions limitades.

Configuració del reproductor KMid

La Linkat 3.0 porta també per defecte un reproductor de fitxers MIDI anomenat KMid. El trobareu al menú Aplicacions - Multimèdia - Reproductor d'àudio - KMid.

La primera vegada que el poseu en marxa haureu d'anar al menú Arranjament - Configuració de MIDI i seleccionar a la llista TiMidity - TiMidity port 0 - ALSA device.

Image:KMidConfig.png

Proveu a reproduir amb el KMid els dos fitxers MIDI i KAR que heu descarregat a l'inici. Si observeu caràcters estranys en la lletra de les cançons, seleccioneu a la llista desplegable que hi ha a la part superior dreta el valor Europeu Occidental (ISO 8859-1) o Unicode (utf-8) . Els fitxers de tipus Karaoke poden estar codificats en qualsevol d'aquestes dues modalitats.

Configuració del Rosegarden

El Rosegarden és un programa d'edició musical (sintetitzador i editor de partitiures) molt complet i potent. La Linkat el porta instal·lat per defecte, però convé fer-li un parell d'ajustaments per tal que faci ús del Timidity++.

Engegueu el RoseGarden des del menú Aplicacions - Multimèdia - Seqüenciador - Rosegarden.

En engegar-lo per primera vegada probablement us apareixeran un parell d'avisos: "System timer resolution is too low"...

Image:Rosegarden-resolution.png‎

... i "Failed to connect to JACK audio server"...

Image:Rosegarden-audioserver.png

Marqueu la casella No tornis a mostrar aquest missatge i continueu. El Jack no és imprescindible per a treballar amb MIDI, i la seva configuració ens portaria una estona. També és possible que apareixi un avís informant que hi ha una versió més actual del Rosegarden, que també podeu ignorar. La Linkat va actualitzant periòdicament tot el seu programari, de manera que probablement en la propera actualització del sistema us arribi la nova versió.

Per a solucionar el problema que s'indicava al primer missatge (System resolution is too low) activeu el menú Arranjament - Configura Rosegarden, seleccioneu MIDI a la columna esquerra, desplegueu la llista "Sequencer timing source" i marqueu el valor RTC timer:

Image:Rosegarden-midisettings.png

Després aneu al menú Estudi - Gestiona els dispositius MIDI (o feu servir el botó corresponent a la barra d'eines) i seleccioneu a General MIDI device (el primer de la llista de dispositius) el valor 128:0 TiMidity port 0 (write).

Image:Rosegarden-midiconf.png‎
Image:Rosegarden-midiconf-dialog.png‎

Amb això quedarà el Rosegarden configurat per a treballar amb el Timidity++, però cal tenir en compte que alguns fitxers creats amb aquest programa porten incorporades indicacions d'altres dispositius amb altres noms. Si en carregar un fitxer amb el Rosegarden no aconseguiu cap so, repetiu la configuració dels dispositius MIDI indicada al paràgraf anterior.

Configuració del Wine i el MusicTime

El Wine és un emulador de l'API de Windows que permet executar directament des de Linux programes dissenyats per a aquesta plataforma.

El MusicTime 3.5 és una aplicació per a Windows que el Departament d'Educació va subministrar a tots els centres públics fa uns quants anys. Funciona correctament amb el Wine.

Per aconseguir que el Wine faci ús del sintetitzador Timidity++ obriu una consola com a usuari normal del sistema (no com a root) i executeu el programa winecfg:

> winecfg

Aneu a la pestanya Audio (la primera vegada apareixerà un avís indicant que no hi teniu res seleccionat) i deixeu marcada l'opció per defecte, "ALSA".

Per a instal·lar el MusicTime necessitareu el fitxer m355Cw_full.exe del disquet original del MusicTime. Quan el tingueu obriu una consola, també com a usuari normal del sistema (no root) i feu:

> wine m355Cw_full.exe

Quan demani la clau indiqueu-li el nom MusicTime i el número de sèrie 2-B764416-2 i completeu el procés. Quan l'instal·lador demani la carpeta base, feu clic a Navega i seleccioneu C:\Program Files en comptes de C:\Archivos de Programa.

Al menú Aplicacions - Wine - Programs - MusicTime Deluxe trobareu la icona per a posar-lo en marxa. La primera vegada que es posa en marxa demana quines són les fonts equivalents. Una bona equivalència podria ser:

Times New Roman -> Liberation Serif 
Arial -> Liberation Sans 

Quan arrenqui el MusicTime aneu al menú Configuració - Configuració MIDI i seleccioneu els dos primers valors TiMidity per a Port A i Port B. També és aconsellable desmarcar el menú Configuració - metrònom activat. Finalment feu Configuració - Desar les preferències, i ja podeu treballar amb el MusicTime.

Per a obtenir un so encara millor (opcional)

El banc de sons MusicaTheoria té molt bona qualitat i ens anirà perfecte per a la majoria d'usos, però existeixen bancs de sons encara més complets que ofereixen unes prestacions realment professionals. Tenen el problema de pesar bastant (més de 100 MB), i s'acostumen a trobar en formats no estàndard que obliguen a processar-los fins a obtenir els fitxers de tipus sf2 requerits pel Timidity. Un d'aquests bancs de sons s'anomena FluidR3, i els passos per a instal·lar-lo són els següents:

- Descarregar aquest fitxer, que fa 68,5 MB:

http://sunsite.univie.ac.at/musicres/thammer/HammerSound/localfiles/soundfonts/FluidR3122501.zip 

- Extreure el seu contingut. Obtindreu diversos fitxers, entre ells un anomenat "FluidR3 GM.sfArk", que és el que ens interessa.

- Descarregar el descompressor de fitxers sfArk des de http://melodymachine.com/files/sfarkxtc_lx86.tar.gz

- Extreure el contingut d'aquest fitxer. Obtindreu un executable anomenat sfarkxtc.

- Executar l'ordre:

> ./sfarkxtc FluidR3\ GM.sfArk

- Obtindreu un fitxer amb extensió SF2. Canvieu-li el nom, per tal que no tingui cap espai, i moveu-lo (fent-vos root) al directori del Timidity:

> sux
Password: Entreu la contrasenya d'administració
# mv FluidR3\ GM.SF2 /usr/share/timidity/FluidR3GM.sf2

- Editar el fitxer /usr/share/timidity/timidity.cfg per tal que el Timidity faci ús del soundfont /usr/share/timidity/FluidR3GM.sf2, tal com hem fet en el cas del MusicaTheoria. Millor si deixeu una única línia "soundfont", comentant amb "#" les que no interessin.

- Executar com a root l'ordre:

# rctimidity restart

... per tal que es carregui la nova configuració.