Wiki Linkat

Linkat edu 14.04 Servidor de centre

De Wiki Linkat

Per instal·lar un servidor de centre Linkat Edu 14.04 s'ha d'instal·lar primer la Linkat edu 14.04 i realitzar la instal·lació del paquet linkat-server. Tot seguit s'explica el procés.

Instal·lació de la Linkat edu 14.04

El procés d'instal·lació de la Linkat edu 14.04 es troba recollit a l'enllaç següent:

Linkat edu 14.04 Autònom

Instal·lació del paquet Linkat-server

Per disposar d'un servidor de centre s'ha d'instal·lar el paquet linkat-server que es troba als repositoris de la Linkat des de qualsevol gestor de paquets.

  • Línia d'ordres (apt-get): sudo apt-get update; sudo apt-get install linkat-server
  • Gestor de paques Synaptic: Aplicacions / Eines del sistema / Administració / Gestor de paquets Synaptic
  • Centre de progarmari de l'Ubuntu: Aplicacions / Eines del sistema / Administració /Centre de programari de l'Ubuntu

Una vegada s'ha instal·lat el paquet es trobarà al menú Aplicacions / Eines del sistema la icona Linkat server que permetrà realitzar la configuració del servidor.

Configuració del servidor

Per executar el configurador s'ha de fer clic a la icona del menú Aplicacions / Eines del sistema / Linkat Server.

Després d’introduir la contrasenya de l’usuari sudoer apareix un missatge en el qual s’informa que s’està a punt d’aplicar la configuració de Servidor de Centre.

A partir d’aquest punt, el configurador del Servidor de Centre demana les dades necessaries per realitzar la configuració.

Nom del host (servidor)


Nom de domini


Targeta de xarxa configuració de xarxa del servidor (IP, porta de sortida, servidors de DNS, etc).


Configuració de xarxa del servidor (IP, porta de sortida, servidors de DNS, etc)


A la taula següent es mostren els valors predeterminats, que només s'haurien de canviar en cas que no coincidissin amb les característiques especials d'algun centre.

Camp
Valor predeterminat
Nom de host
servidor
Domini
intracentre
Interfície de xarxa
eth0
IP del servidor
192.168.0.240
Servidors DNS (reenviadors)
213.176.161.16 213.176.161.18


A banda d’aquestes dades, el configurador demanarà també definir les contrasenyes per als usuaris administradors (root) dels diferents serveis, així com de l’usuari lnadmin. Per a tots aquests usuaris es recomana fer servir la mateixa contrasenya, preferiblement la que acostumen a portar les maquetes dels servidors Linkat. A la taula següent es mostra la relació d’usuaris/serveis als que s’ha de definir la contrasenya:


Usuari
Servei
lnadmin
Usuari d’administració
admin
LDAP
root
Usuari root de sistema
root
MySQL


En la part final del procés de configuració, apareix la pantalla que permet configurar el servei PAM (Pluggable Authentication Modules). Cal deixar marcades les opcions predeterminades tal i com es mostra a la imatge següent:

La darrera pantalla del procés de configuració mostra un missatge indicant que es procedirà a reiniciar el servidor per tal que tots els serveis que ofereix estiguin operatius.


El procés de configuració del servidor de centre s’ha recollit al vídeo següent:


Teniu més informació sobre la instal·lació, configuració i creació d'usuaris del servidor Linkat edu 14.04 en aquest document.