Wiki Linkat

Linkat edu 11.4 Autònom

De Wiki Linkat

Contingut

Descarregar OpenSUSE 11.4

La descàrrega de la ISO de la OpenSUSE 11.4 es pot realitzar des del servidor Linkat.

Nota: La suma MD5 de la imatge ISO descarregada és: 5f6d6d67c3e256b2513311f4ed650515 openSUSE-11.4-DVD-i586.iso


Instal·lació de la OpenSUSE 11.4

Durant la instal·lació de la OpenSUSE 11.4 s'ha de tindre present seleccionar GNOME Desktop en comptes de KDE Desktop a l'apartat Desktop Selection.

L'usuari que es crea durant la instal·lació no serà el definitiu, per tant es pot posar el nom d'usuari que es vulgui i esborrar-lo al final del procés.

Durant el procés d'instal·lació es permet realitzar una actualització del sistema, però no cal fer-la. Al darrer punt d'aquesta guia es realitza aquesta operació.

Es pot trobar documentació sobre la instal·lació de la OpenSUSE 11.4 en aquest document:


Transformació a Linkat Edu 11.4 autònom

Tot seguit s'explicaren els passos a seguir per transformar una OpenSUSE 11.4 en Linkat Edu 11.4


1. Eliminar els repositories d'OpenSUSE

Aquesta operació es pot realitzar mitjançant el YaST / Software Repositories eliminant un a un tots els repositoris o amb la següent comanda executada des d'una consola autenticat amb l'usuari root

rm /etc/zypp/repos.d/*

2. Instal·lar el primer conjunt de paquets de la Linkat Edu

Aquest procés instal·larà el primer conjunt de paquets mitjançant un One-Click-Install.

Només cal fer click al següent enllaç per començar amb la instal·lació i seleccionar l'opció Obre amb YaST Meta Package Handler.

Aquest enllaç s'encarregarà d'afegir els repositoris de programari necessaris i executar la instal·lació dels paquets.

Cal respondre Next i Import a mesura que es pregunti.


Quan surti un missatge avisant sobre conflictes de paquets, cal seleccionar TOTES les opcions de desinstal·lar brandings OpenSUSE, teniu un exemple a la següent imatge:


ATENCIÓ: S'ha de reiniciar l'ordinador despreś de realitzar aquesta operació.


3. Instal·lar el segon conjunt de paquets de la Linkat Edu

Després de reiniciar l'ordinador es procedeix a instal·lar el segon conjunt de paquets de la mateixa forma que el primer amb el següent enllaç:

4. Instal·lar els còdecs multimèdia

Amb aquest últim One-Click-Install s'instal·laran els còdecs multimèdia per Linkat Edu 11.4, el procediment és igual que els passos anteriors, però en aquest cas caldrà seleccionar l'opció Install NOM DEL PAQUET (with vendor change), com es mostra a la imatge.

5. Executar el script linkat4edu.sh

Cal descarregar el fitxer des d'aquest enllaç o executant la següent comanda des d'una consola:

wget http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/scripts/linkatedu_11_4.sh

Cal donar-li permís d'execució amb la següent comanda:

chmod +x linkatedu_11_4.sh

I finalment cal executar-lo com a usuari root:

./linkatedu_11_4.sh

6. Actualitzar el sistema

Obrir el YaST / Gestió de programari, cal seleccionar la vista d'Upgrades

Image:Upgrade.png

Seleccionar Upgrades a l'esquerra de la pantalla, per seleccionar tots els paquets cal fer clic a Upgrade All a la dreta de la pantalla i per aplicar i començar amb la instal·lació cal fer clic al botó Apply.

Al conflicte de la transacció que surt cal respondre les opcions: no instal·lis libreoffice-libs-gui i no instal·lis gnustep-base tal com es veu a la imatge.

7. Reiniciar

Una vegada actualitzar cal reiniciar l'ordinador per implementar els canvis realitzats. L'ordinadors ja hauria d'arrencar amb l'aparença de la Linkat.

Crear usuaris i grups

La configuració de la Linkat s'aplicarà als nous usuaris que es creen a la Linkat. Si durant la instal·lació s'ha creat un usuari, es pot eliminar, ja que no tindrà les configuracions necessàries.

Tallafoc

A les versions anteriors de la Linkat, el tallafoc es troba desactivat per defecte. Si es vol aplicar la mateixa configuració a la Linkat Edu 11.4 cal desactivar el tallafoc anant al YaST / Tallafoc i marcar l'opció Disable Firewall Automatic Starting i fent clic al botó Atura el tallafoc ara.