Wiki Linkat

Linkat Tumbleweed

De Wiki Linkat

Linkat Tumbleweed va sorgir per donar resposta a diferents problemes d'incompatibilitat amb un maquinari molt concret. La versió de Linkat que hi havia en aquell moment no reconeixia una part del maquinari d'aquests ordinadors. Ara amb la versió Linkat Edu 11.4, aquests problemes ja es resolen i per tant ja no és necessari utilitzar la versió Tumbleweed. Tot seguit s'explica el procediment per transformar una Linkat Tumbleweed a una Linkat Edu 11.4.


Contingut

Transformar una Linkat Tumbleweed en Linkat Edu 11.4

Hi ha dues maneres de realitzar aquesta operació: Manual o automàtica.


Transformació automàtica

Mitjançant un YMP es pot transformar una Linkat Tumbleweed en Linkat Edu 11.4. Feu clic a sobre de la imatge per començar la transformació a linkat Edu 11.4 i seguiu les indicacions.

image page

Transformació manual

Eliminar els repositoris Tumbleweed

El primer pas per transformar una Tumbleweed en Edu 11.4 és eliminar els repositoris configurats al YaST, aquesta operació es pot realitzar mitjançant el YaST / Software Repositories i eliminant els repositoris o amb la següent comanda executada com a root a una consola:

rm /etc/zypp/repos.d/*


Afegir els repositoris de Linkat Edu 11.4

Cal afegir els repositoris oficial de la Linkat Edu 11.4 ja sigui des del YaST / Software Repositories o des de comanda de text.

Recomanem executar la següent comanda per afegir els diferents repositoris de forma més senzilla:

zypper ar http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-edu-11.4/scripts/linkat-edu.11.4.repo


Si amb la comanda anterior no s'han afegit correctament, s'hauran d'afegir a mà. Els repositos són els següents

Realizar una actualització del sistema

Per acabar només caldrà realitzar una actualització mitjaçant el programa YaST / Online Update, una vegada acabat tindrem una Linkat Edu 11.4