Wiki Linkat

Linkat Autonoma Client Aula

De Wiki Linkat

Com passar el perfil autònom Linkat 3 a client d'aula d'un servidor Linkat 2 o 3:

Nota: El pas de perfil autònom a client d'aula és recomanable fer-ho com a root.


1- Modificar els DNS de l'ordinador autònom i que apunti cap al servidor Linkat (p.e. 192.168.0.240). Si es disposa d'una versió OEM de la Linkat o bé d'una beta es RECOMANA primer fer l'actualització amb el DVD tal i com s'indica a:

Linkat Update


2- Al YaST, cal anar al client ldap i configurar-lo per tal que faci ús del servidor LDAP del servidor Linkat. El servidor del centre és servidor.intracentre i la base de dades LDAP és dc=intracentre. Si heu personalitzat aquests noms, cal posar-los aquí 3- Instal.lar amb l'ajut del Gestor de Paquets el Patró: Client de centre 4- Un cop instal·lat els paquets del patró "Client de centre" s'ha d'executar des de consola l'escript Linkat.sh:


/etc/Linkat/Linkat.sh install 


Pel que fa els repositoris, l'script ja defineix la nova font d'instal·lació i d'actualització tot apuntant cap al servidor del centre.


Després de l'execució de l'script ja tindrem l'ordinador configurat com a Client d'aula


Nota: El servidor Linkat 2 s'ha de modificar lleugerament per tal que el model d'aula sigui 100% operatiu. En un servidor Linkat 2, si no es modifica funciona l'autenticació d'usuaris i el muntatge del directori: /home i dels recursos P i S

La modificació del servidor Linkat 2 vindrà de la mà d'uns paquets rpm específicament pensats per al servidor Linkat 2.