Wiki Linkat

Linkat3 Samba PDC

De Wiki Linkat

Servidor Linkat 3: Samba com a PDC (controlador de domini principal):

Per configurar el servidor Samba com a controlador de domini principal, cal:

1- Anar al mòdul de configuració de Samba (YaST)

2) Cal fer clic a la pestanya "Identitat" i tot seguit seleccionar la opció "Controlador del domini" a "Primari (PDC)"

3) Tot seguit, a sota, fer clic sobre "Configuració Avançada" opció "Paràmetres globals avançats"

4) Editar el camp que diu "add machine script" i canviar-ne el contingut per:

/usr/sbin/ldapsmb --add --wks %m$