Wiki Linkat

Linkat-18.04-flatpak

De Wiki Linkat

Activació dels repositoris FLATPAK en Linkat 18.04

Flatpak és una tecnologia que permet crear, distribuir, instal·lar i executar aplicacions. 

Flatpak disposa d'un repositori d'aplicacions anomenat Flathub.

Els programes paquetitzats en aquest format es poden instal·lar des de la utilitat "Programari" de la Linkat.


Perquè les aplicacions estiguin disponibles, cal seguir les instruccions següents:


sudo add-apt-repository ppa:alexlarsson/flatpak
sudo apt update && sudo apt install flatpak
sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak
sudo apt install --reinstall ca-certificates
sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo


Com a pas final, cal sortir de la sessió i ja podreu accedir a l'aplicació "Programari".


Podeu provar d'instal·lar l'aplicatiu OpenBoard.